ettehad top bar

ادامه اعتراضات کارگران پروژه های شهرداری گرگان نسبت به عدم پرداخت مطالبات باتجمع در صحن شورا

شامگاه شنبه دوازدهم اسفند ماه، کارگران پروژه های روگذر و زیرگذر شهرداری گرگان دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان برای باری دیگر* در صحن شورای این شهر تجمع کردند.

بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ۱۳اسفند،، شامگاه شنبه، در چهل و ششمن جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان حدود ۲۰ کارگر که در پروژه‌های زیرگذر در گرگان در دوران شهردار سابق گرگان فعالیت کرده، در صحن حاضر شده و اعتراض و انتقاد خود را نسبت به عدم دریافت مطالبات خود اعلام کردند.

این کارگران که عنوان کردند ۲۲۰ میلیون تومان از شرکت تحت پیمان شهرداری گرگان مطالبه دارند، متاسفانه شهرداری به مطالبات ما رسیدگی نمی‌کند.