ettehad top bar

عدم پرداخت ماه ها حقوق آبداران، ماموران قرائت کنتور و مسئولین تعمیر و نگهداری شبکه‌های آب و فاضلاب استان فارس

ماه ها حقوق آبداران، ماموران قرائت کنتور و مسئولین تعمیر و نگهداری شبکه‌های آب و فاضلاب استان فارس پرداخت نشده است.

به گزارش ۱۳اسفندیک منبع خبری محلی،یکی از آبداران شهرستان مرودشت شیرازه سفره دل خود را باز کرد و گفت: در سال جاری فقط صورت وضعیت فروردین‌ و خردادماه به ما پرداخت شده است و طی جلسه‌ای با حضور ۴۰ تن از آبداران و مسئولین استانی قول داده شد که تا پایان آبان ماه حقوق معوقه پرداخت شود که بار دیگر در جواب مراجعات و اعتراضات ما وعده پایان آذرماه داده شد اما هنوز خبری از پرداخت حقوق نیست.

وی که گرد پیری بر سرش نشسته بود، می‌گفت: همواره تلاش کرده‌ام که نان حلال بر سر سفره خانواده‌ام ببرم اما اکنون فقط باید به آنان وعده این ماه و ماه بعد را بدهم و مراسم ازدواج پسرم بابت این موضوع به تأخیر افتاده که مشکلاتی را به وجود آورده است.

همسر وی که در کنارش ایستاده بود نیز با لهجه‌ای زیبا و البته با چشمانی اشکبار که حکایت از سختی‌هایی که کشیده است داشت، حدیثی از امام صادق را یادآور شد و گفت: مگر نه این است که ما مسلمانیم و پیشوایان ما امر فرموده‌اند هرگاه شخصی را به کار می‌گیرید ابتدا در مورد مزد وی توافق نمایید و آنگاه پیش از این که عرق کار وی خشک شود حق وی را بپردازید، چگونه است که علیرغم زحمت زیادی که همسرم می‌کشد اما برای پرداخت حق و حقوقش به او وعده امروز و فردا را می‌دهند.

یکی از مسئولین ترمیم و نگهداری شبکه آبرسانی که جوانی سی و چند ساله بود نیز می‌گفت: خوشحال بودیم که در این اوضاع بیکاری بالاخره صاحب شغل شدم اما با دو فرزند خردسال و مخارج زیاد، اندک پس‌اندازم نیز خرج شده و مجبور به قرض گرفتن شده‌ام که با توجه به بدقولی‌ها درخصوص پرداخت حقوق معوقه‌ام، من نیز در پرداخت بدهی خود بدقول شده و احساس شرمندگی می‌کنم. دلم میخواهد بدانم آیا مدیران رده بالا نیز معوقی حقوق دارند؟! مدیرانی که شاید برخی از آنان حقوق یک ماهشان به اندازه حقوق کل سال امثال من باشد و آنقدر پس‌انداز دارند که یک‌ماه کم و زیاد شدن حقوقشان مانند ما تمام زندگیشان را تحت تاثیر قرار ندهد. دلم میخواست حداقل کمی شرایط ما را درک کنند.

یکی دیگر از کارگران زحمت‌کش در شبکه آبرسانی آبفا روستایی درحالی که ۳۰ سال مشغول به کار می‌باشد اما فقط ۱۵ سال بیمه دارد، می‌گفت: سال ۹۱ پیمانکار آبرسانی به یکی از بخش‌ها بودم که چندین میلیون تومان از شرکت آبفا طلبکار می‌باشم اما می‌گویند ردیف بودجه شما مربوط به خشکسالی بوده که اختصاص نیافته است!