ettehad top bar

اطلاعیه جمعی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز پیرامون بازداشت و آزادی ۹ کارگر این مجتمع صنعتی

جامعه کارگری سالهاست که با ظلم و بی عدالتی و عدم پرداخت بموقع دستمزد خود از سوی کارفرما مواجه است.
در برابر این وضعیت هرگز ندیده ایم مسئولان و دست اندرکاران نهادهای حاکمیتی تلاشی قابل قبول برای رفع مشکلات معیشتی کارگران و بهبود شرایط کار انجام دهند.

کارگر هیچگاه مأوا و ملجأئی برای پناه بردن به آن و دادخواهی نداشته و ندارد و تنها راه برای رسیدن به حق و حقوق خود را در اعتراض میداند و میبیند ؛ طریقی که هرگز غیرقانونی و تخلف از قانون نیست.

اما در کمال تأسف شاهدیم که در گوشه و کنار هرگاه صدای اعتراض و فریاد حق طلبی کارگر بلند میشود پاسخ آن بازداشت و زندان است تا در نهایت کارگر را مجبور نمایند که از حقوق حقه خود عقب نشینی نماید.

اینبار قرعه بنام کارگران گروه ملی فولاد اهواز درآمد تا شاید صف قدرتمند و متحدمان را بشکنند و فریاد حق خواهی مان را در گلو خفه نمایند.
اما زهی خیال باطل که این گرو کشی اتحاد ما را قوی تر و صف ما را مستحکم تر نمود.

در مقابل ما کسانی قرار دارند که در خیال خام و باطل شان چون صاحب ثروت و موقعیت و مکنت هستند خود را قدرتمند دانسته و با اتکاء به این قدرت خیالی و پوشالی خود را حتی مالک و صاحب انسانها و اراده آنها میدانند.

اما واقعیت میدانی و عرصه عمل همواره نشان داده که برخلاف تصور زورمداران؛قدرت واقعی در ید و اختیار کارگر است البته به شرط آنکه کارگر این قدرت راستین و توانائی های نهفته و آشکار خود را باور نماید.

امروز ما کارگران گروه ملی فولاد به درک این خودباوری و خوداتکائی رسیدیم و دیدیم که با ایستادگی برسر مواضع خود و مطالبه نان و سفره به یغما رفته مان همکاران عزیزمان از بند و زندان رهائی یافتند.

بر خود لازم میدانیم از جناب آقای فروغی وکیل سرشناس دادگستری که در کمترین زمان ممکن برای کمک به حل موضوع و عهده داری وکالت کارگران بازداشت شده خود را به اهواز رسانده و در کنار خانواده ها و کارگران این مجموعه پیگیر مسائل بودند تشکر و قدردانی نمائیم.

همچنین حمایت های معنوی اتحادیه آزاد کارگران ایران و پوشش مستمر اخبار مربوط به اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز را ارج نهاده و آرزو میکنیم روزی فرا رسد که هیچ کارگری مجبور نشود برای دسترنج و حق العمل مشقت بار خود رنجی مضاعف و زحمتی افزون بَرَد.
امروز ما کارگران گروه ملی دو احساس متفاوت و دو واقعیت ناگزیر را تجربه کردیم.

غم از دست دادن همکاری رنجدیده و ستم کشیده و خوشحالی ناشی از رهائی و آزادی همکاران بی گناه مان از بند و گرفتاری و زندان.
هرچند که خبر درگذشت همکار عزیزمان آرش محمدی کام همه ما را تلخ نمود بااینحال ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار ایشان آزادی همکارانمان را به خانواده های ایشان و مجموعه کارگران این شرکت تبریک عرض مینمائیم.

جمعی از کارگران گروه ملی فولاد
۱۵ اسفند ۹۶