ettehad top bar

کارگران و کارمندان شهرداری بروجرد ٨ ماه حقوق عقب افتادە دارند. امیر جاویدپور شهردار می گوید حقوق هر ماە کارکنان و کارمندان شهرداری ۴ میلیارد تومان است و شهرداری با مشکلاتی زیادی مواجە است. این درحالیست کە درآمدهای شهرداری صرف برخی از اعضای شورا و افراد نزدیک بە شهردار می شود و روشن نیست برخی عوامل شورای شهر و شهرداری بروجرد لرستان چگونە بە ثروتهای کلان میلیاردی دست یافتەاند.
قرار است کارگران و کارمندان شهرداری بروجرد در صورت عدم پاسخگویی و ادامە دریافت نکردن حقوق تجمع اعتراضی داشتە باشند کە در خبرهای بعدی اعلام خواهد شد.