ettehad top bar

عدم ابلاغ افزایش مستمری بازنشستگان موجب شد که مستمری‌ها به روال سال قبل پرداخت شود

بازنشستگان تامین اجتماعی گفتند : هنوز دریافت مستمری مطابق روال سال قبل اعمال شده ، این بازنشستگان می‌گویند به دلیل عدم ابلاغ مستمری جدید، تامین اجتماعی براساس میزان مصوب سال ۹۶، مستمری فروردین را پرداخت کرد و امیدواریم به زودی مستمری ۹۷ در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد.

از آنجا که هنوز ابلاغ افزایش مستمری صادر نشده، بازنشستگان تامین اجتماعی مابه‌التفاوت مستمری پرداختی فروردین و مبلغ افزایش یافته را در ماه‌های بعدی دریافت می‌کنند.

یک کارگر بازنشسته می‌گوید: هزینه‌ها در سال جدید افزایش یافته اما مستمری ما هنوز همان قبلی‌ست؛ امیدواریم هیات وزیران در اسرع وقت فکری به حال ابلاغ افزایش مستمری‌ها بکند تا نهایتاً در اردیبهشت ماه، هم بتوانیم مستمری افزایش یافته را دریافت کنیم و هم مابه‌التفاوت فروردین واریز شود.