ettehad top bar

بازداشت ایرج توبه ایها عضو کانون صنفی معلمان استان اصفهان

ایرج توبه ایها ( معروف به نجف آبادی )
????سن ۶۳ سال – بازنشسته ی آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد – عضو کانون صنفی معلمان استان اصفهان

???? اتهام : برگزاری جلسات غیر قانونی !! کانون صنفی معلمان نجف آباد و شرکت در تجمع ۲۰ اردیبهشت فرهنگیان کشور

???? ایرج توبه ایها ( نجف آبادی ) که دوران بازنشستگی را در دفتر آزانس مسافرتی خود مشغول به کار است دیروز (مورخه ۲۱ خرداد ۹۷) ساعت هفت و نیم صبح به محض رسیدن به دفتر آژانس با نیروهای اداره اطلاعات شهرستان نجف آباد روبرو می شود که پس از ورود نسبت به بازرسی دفتر و بهم ریختن وسایل و ضبط لپ تاپ و تلفن ، ایشان را بازداشت و در مسیر بازگشت با هدایت وی به سمت منزل ، آن جا را نیز مورد بازرسی قرار می دهند و نسبت به ضبط سیستم کامپیوتری و کیس و لپ تاپ و گوشی فرزند ایشان نیز اقدام نموده و ایشان را مستقیما به شعبه سوم بازپرسی دادگستری شهرستان نجف آباد منتقل می کنند ( گفتنی است که شهرستان نجف آباد فاقد دادگاه انقلاب و پرونده های امنیتی در شعب همان دادگاه مورد بازپرسی اولیه قرار گرفته و سپس به اصفهان یا تهران ارجاع می شود

???? ساعت ۵/۵ بعداز ظهر آقای ایرج توبه ایها از زندان دستگرد ( زندان مرکزی اصفهان ) با خانواده تماس گرفته و خبر انتقال خود را به زندان مرکزی اعلام می کند

????آقای توبه ایها ( نجف آبادی ) و خانواده ایشان از این که با این قرار بازداشت روز (۲۳ خرداد ۹۷) در مراسم چهلم پدرشان حضور ندارند ابراز ناراحتی می کردند .

????در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ نیز پرونده ای به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان ( به علت فعالیت های صنفی ) برای آقای ایرج توبه ایها ( نجف آبادی ) تشکیل شده بود که هنوز مفتوح و به قید وثیقه آزاد است