ettehad top bar

فرهاد شیخی: خطاب به روحانی ،تدابیر ، امید و کلیدش

آقای روحانی ، شرافتا اگر کلیپ های خودتان برای بدست آوردن رأی مردم و جلوس دوباره بر مسند قدرت را ببینید شرمنده نمیشوید؟!

پوپولیسم و عوام فریبی هم حد و مرز ندارد؟! چرا مرزهای این عبارات را کیلومترها جابجا میکنید؟!

در کلیپهای قبل از انتخابات با عبارات پر طمطراق فقط رای جمع کردید،به میان دانشجویان رفتید که اینک در زندان حکمهای طویل المدت بخاطر اعتراض به کارنامه تان در دی ماه را گرفته اند

پریسا رفیعی دانشجو و فعال صنفی دانشگاه که در عنفوان جوانی است براحتی ۷ سال و معلمی چون حبیبی که باید شما ده ها سال درس او را مشق کنید تا بدانید درد جامعه چیست را به ۱۰ سال حبس محکوم کردند و شما ککتان هم نمیگزد

اگر قبل از گرانی ارز ، دستمزد کارگران چهار برابر زیر خط فقر بود،امروز به یُمن پیگیریتان خط فقر به شش و هفت میلیون رسیده

،آیا شما ،معاونین،نماینده ها،وزرای دولتتون،هم با یک میلیون و دویست هزار تومان میتوانند زندگی کنند؟! که فقط بهای نان و ماست و خیار خالی است

آقای روحانی در ایران سرشار از منابع فسیلی و معادن طلا و و دسترسی به آبهای آزاد که میشد ایران را به مرکز زیباییها و رفاه عالم تبدیل کرد،شما مردم را هفت پله زیر خط فقر بردید

حتی عرضه و توان ندارید که مردم را به خط فقر برسانید چه برسد به خط رفاه نسبی و حد پایین

چقدر راحت در چشمان دوربین دفاع میکنید که حقوق کارمندان را دوبرابر اضافه کردید اما حقوق کارگران به هفت برابر زیر خط فقر هم رسیده بماند که حقوق کارمندان و….با افزایش نرخ ارز و گرانی اصلا زیاد که نه بلکه خنثی هم شده

آمار خودکشی های مردم زلزله زده به دستتان هیچ میرسد که از فرط نداری و زمامداری شما خودشان را حلق آویز کردند؟

آقای حقوقدان ، الحق و الانصاف از عملکرد سیستم فاسدتان هیچ خبر دارید؟

هیچ خبر دارید که اقوام و خویشتان همه یک شبه صاحب منصب شده اند و سهام دار و…..؟!

از کولبرانی که بخاطر سی هزار تومان از دره ها پرتاب میشوند یا نیروی انتظامی و سایرین آنها را مورد هدف قرار میدهد هیچ خبر دارید؟!

پشت سر آن لبخندهای تصنعیتان،جهنمی را تصویر و تحمیل کردید که امروزه در فقر و فساد و فحشا و اعتیاد و بیکاری ….عموم مردم سیستم فاسد را نمیخواهند

اصلا خبر دارید که فعال کودک کار(بهنام ابراهیم زاده) بعد از هشت سال زندان در کرمانشاه در حمایت از زلزله زدگان بازداشت و در مکانی نامعلوم به سر میبرد؟!

ایران نزدیک است که پروژه ی افریقاییزه شدنش تمام شود و شما میگویی که بحران نداریم؟!

 

اصلا میدانید شما ،تدابیرتان و کابینه تان همگی  با این عدم ثبات قیمتها و گرانی روز افزون جوک شده اید؟!

ما کارگران مصمم شده ایم که روی حقوق هفت میلیون تومانی که خط فقر مملکت است تأکید کنیم

چهارشنبه ۷ شهریور ۹۷