ettehad top bar

 

روز جمعه ۷ دی ماه به ابتکار معلمانی از استان های تهران ، گیلان ، البرز و همدان به مناسبت گذشت سه سال از زندان اسماعیل عبدی و صدور حکم زندان و شلاق برای محمد حبیبی، فعالان صنفی و مدنی با خانواده این معلمان دیدار نمودند و با معلمان زندانی اعلام همبستگی کردند.
ابتدا فعالان با حضور در منزل آقای عبدی با خانواده وی اعلام همبستگی نمودند و به طرح نظرات و دیدگاههای خود در مورد فعالیت صنفی پرداختند این برنامه همراه با اجرای موسیقی بود سپس به دیدار همسر آقای حبیبی رفتند.
در این دیدار آقای حسین تاج وکیل معلمان زندانی و آقای کیخسروی از وکلای زندانیان سیاسی حضور داشتند.