ettehad top bar

مجموعه پیامهایی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پیرامون اختلاس میلیاردی و فرار کارفرما

ارسالی به کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران

–  درود بر کارگران هفت تپه

دروغ های دولت جمهوری اسلامی به کارگران، به همگان ثابت کرد که دولت هیچگونه اراده و توانایی برای حل مشکل ما کارگران ندارد.

انتخابات تحمیلی شورای اسلامی کار را اجرا کردند در صورتی که در اعتصابات به ما گفتند مجمع نمایندگان کارگری قانونی است و حتی  در چندین نوبت تعدادی از  مقامات دولتی  با نمایندگان ما مذاکره کردند .

همان اسد بیگی که تمام قد پشت او را گرفتند متهم به فساد اقتصادی  معرفی شد ،از فرمانداری تا استانداری تا مجلس  گرفته تا اطلاعات سپاه تا پلیس امنیت تا نیروی یگان ویژه ،همه دست در دست هم از کارفرمای فراری ما حمایت کردند،برادران ما را بازداشت کردند وبرای انها پرونده سازی کردند،اتهامات امنیتی وارد کردند ،برادران ما را مورد ضرب و شتم قرار  دادند.

رییس سازمان خصوصی سازی که خود او یک دزد تمام عیار است با وقاحت تمام در برنامه زنده صدا سیمای میلی اعلام میکند متواری بودن سهامدار نیشکر هفت تپه هماهنگ شده بوده و نهایت حمایت را از سهامدار فاسد نیشکر هفت تپه بعمل اورد، چرا کسی پاسخگوی تاخیر در پرداخت حقوق ما  نیست وهمه خود را به خواب زده اند اقای محجوب کجایی!!؟؟

ما را سرکوب کردید،برای سرکوب ما گزارشات دروغی از نشست با کارفرما منتشر کردید،اکنون در دادگاه علنی امید اسد بیگی را متهم ومتواری اعلام میکنید،منظور شما از این کارها چیست؟

سیاست دولت همیشه این بوده حقوق کارگران را دیر پرداخت کند تا تمامی دغدغه ما کارگران همان حقوق،باقی بماند و به این صورت ما را از در خواستهای دیگرمان منصرف کند که هیچگاه این اتفاق نخواهد افتاد.

جالب اینجاست که سهامدار ما فامیل  رییس دادگستری شوش هم هست واسد بیگی اینگونه است که ره یکساله را یک شبه طی کرد.

از نام شما تا ابد به عنوان افرادی ستمگر یاد خواهد شد واین ننگ تا ابد باشما خواهد ماند افرادی همچون سید راضی نوری که به مبحث هفت تپه ورود کرده و بهره برداری سیاسی تبلیغاتی کردند الان کجا تشریف دارند و چرا در مورد تاخیر در پرداخت حقوق ما سخن نمیگوید،از یادها نخواهد رفت ان روز جمعه ای که امام جمعه شهرستان شوش ما کارگران خسته از اعتصاب هر روزه رامنافق خطاب کرد،حقا که روبه میهن پشت به دشمن،عملکرد شما را هم دیدیم و فقط باید بگوییم به مردم،دانشجویان،معلمان و کارگران کشور عزیزم ببینید که خصوصی سازی چه بر سر ما اورده،هر روزمان سرکوب است،حکومت به فکر ما نیست شما مارا تنها نگذارید.

………………………………………………………………..

عالیجنابان و دادگران شهرستان شوش و استان خوزستان

نمیدانم اخبار پخش شده از رسانه ملی را شنیدید یا هنوز دنبال پرونده سازی برای کارگران مظلومی هستید که حق آنها تباه شده،

در اخبار اعلام نمودند که اختلاسگران و مخلان اقتصاد ایران که آقای مدیر عامل کشت و صنعت هفت تپه در زمره آنها بوده و به بهانه های تاسیس شرکت های مختلف ارز دولتی گرفته و در بازار آزاد بفروش رسانده و یک ریال جهت پیشبرد کار استفاد نکرده و جالب اینجاست که مبلغ ناچیزی نیست که اغماض نمود بلکه مبلغ هنگفتی می باشد، که می توانست امنیت اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند اما این کار را نکرد و این امر باعث شد تا کارگران فهیم هفت تپه با صبوری و متنانت اعتصابات مسالمت آمیز را در پیش بگیرند که در ایران و جهان مثال زدنی بود و با هیچ خسارتی اعتصاب کردند و دادگری کردند،  اما متاسفانه همه مسئولین عزیز و دانا بسیج شدند تا با ترفندهای مختلف اعتصابات راعقیم کنند و اعتراض ما تا حدودی بی نتیجه ماند و ترفند زندان کردن و ایجاد رعب و وحشت میان کارگران و تفرقه انداختن شکستی دیگر نصیب شرکت کشت و صنعت هفت تپه شد.

بر همگان پوشیده نیست که حق خواهی ما سرکوب شد آن هم بنفع کارفرمای متواری، اما حال که جرم این آقا اثبات شده و فقط باید رای صادر شود موقع آن نیست که پرونده های ایجاد شده برای کارگران مظلوم مختومه گردد یا اتهاماتی که به آنها زده شده به پای حساب این مخل اقتصادی و اجتماعی زده شود .

حال دادگرانی که سنگ کارفرما را به سینه می زدند و اصرار داشتند که این آقا بی گناه هست و شما مخل نظم و امنیت هستید چرا سر از زیر برف در نمی آورید.

کلام آخر من این می باشد هر روزی که بیشتر بگذرد محق بودن اعتصابات ما کارگران هفت تپه را اثبات می کند و منحل کردن مجمع نمایندگان و ایجاد شورای اسلامی چیزی عایدمان نمی شود و تمام زندانیان بی گناه بودند و تمام اتهامات واهی بودند.

وسلام

ابراهیم عباسی منجزی

…………………………………………………………….

بادرودخدمت کارگران فهیم نیشکرهفت تپه

دردادگاه تخلفات ارزی که درتاریخ۱۲دی ماه۹۷دردادگاه تهران برگزارشد.قاضی موحدکیفردادخواست متهمان قربانعلی فرخزادکه ظاهراکارچاق کن آقای امیداسدبیگ وخانواده ایشان بوده اندوهمچنین رییس حراست بانک مرکزی به عنوان متهم این پرونده قرائت شد.

دوستان‌،طبق گفته قاضی پرونده این دونفربه همراه چهارنفردیگرکه فراری هستندچیزی درحدود۸۰۰میلیون دلارتخلف ارزی داشته اندکه سرشاخه انهاآقای امیداسدبیگ می باشدکه به گفته قاضی پرونده درحال حاضر،خارج ازکشورمی باشندوفراری هستند.

جنابان آقایان نمایندگان مجلس

جنابان آقایان قوه قضاییه

حالاکه جرم ایشان (امیداسدبیگ وخانواده ایشان) محرزشده است،ازشما میخواهیم هرچه زودتربه پرونده خصوصی سازی هفت تپه ورودکرده و همه خسارتهای وارده به شرکت و ما کارگران را که در طول سه سال متحمل مرارتهای خارج از تصوری شده ایم جبران کنید. این وظیفه قانونی و ذاتی شماست و به سرعت باید به وظایف خود عمل کنید.

ما ازقوه قضاییه میخواهیم در مورد همه زوایای آشکار و پنهان کسانیکه در این واگذاری وسایر واگذاری شرکت های دولتی دخیل بوده اند وبیت المال رابه حراج گذاشته اند،من جمله سازمان خصوصی سازی وبخصوص رییس آن آقای پوری حسینی که بی شک یکی ازعوامل فساداخیرمی باشد شفاف سازی عمومی کند و شرکت رابه بخش دولتی  برگرداند.

همچنین ازقوه قضاییه میخواهیم باتوجه به محرزشدن فسادکارفرماوسازمان خصوصی سازی وباتوجه به مسالمت آمیزبودن اعتصابات برحق کارگران هفت تپه،هرچه سریعترپرونده های امنیتی را که برای نمایندگان ماهنوزمفتوح است،قرارمنع تعقیب صادرنمایید.

زیراماکارگران چیزی به جزحق خودنخواسته ایم وامنیت کشورابه خطرنینداخته ایم وکسانیکه امنیت اقتصادی مردم این منطقه رابه خطرانداخته اندخانواده اسدبیگ وسازمان خصوصی سازی هستندوبایدبه جرایم آنهاهرچه سریعتررسیدگی شود.

ازطرف فعالان کارگری نیشکر هفت تپه

رونوشت به:

دادستان‌کل کشور

دادستان شوش

رییس دادگستری شوش

نمایندگان مجلس

لطفااین پیام رامنتشرکنیدتابه دست مسولان ذی ربط برسد.

……………………………………………………………

باسلام ودرود خدمت کارگران فهیم نیشکرهفت تپه

هزاران بار مکر ورزیدید وهربار رسوا شدیدولی دست ازدروغ گویی های خودبرنداشتید. ازسازمان خصوصی سازی گرفته تاکارفرمای فراری وعمال وی معلوم نیست علی رغم اینکه سخنگوی قوه قضاییه وقاضی دادگاه تهران بارهااعلام کرده اندکه آقای امیداسدبیگ فراری می باشداصراربربی گناهی وی دارندوبه دروغ ازطرف دادستان خوزستان اعلام می کنندکه وی فراری نیست وبه طورمرتب درجلسات شورای تامین استان شرکت می کند!!

به بنگاه دروغ پراکنی هفت تپه که ادمین ان درحال حاضرمشخص نیست هشدارمی دهیم دست ازاین کارخودبرداردزیرادروغ بستن به دادستان ونشراکاذیب پیگردکیفری دارد.

همچنین دراینجالازم است به آقای کاظمی قائم مقام شرکت اعلام کنیم،شماآدم محترمی هستید و نزد کارگران شرکت ارج وقربی دارید،پس به این اعتمادکارگران پشت نکنید و از کارفرمای فراری حمایت نکنید، چون بهرحال ماه پشت ابرنمی ماند و قطعا درچندروزآینده  حکم آقای اسدبیگ هم صادرخواهدشدوشماآینده خود وشرکت رابه آنهاپیوندنزنیدکه عواقب خوبی ندارد.

جمعی ازفعالان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه

………………………………………………………………………….

باسلام خدمت مردم ایران زمین اللخصوص کارگران رنج دیده هفت تپه

همانطور که مستحضر هستید دادستان خوزستان اعلام کرده اند که مدیر عامل هفت تپه متواری نیست و در جلسات پیرامون آینده شرکت، شرکت میکند،منظور ایشان به احتمال زیاد اقای کاظمی است،وبا راه اندازی تبلیغات گسترده سعی بر این دارند که اعلام کنند مدیر عامل فراری نیست و احتمالا در روزهای اینده اعلام خواهند کرد که کاظمی مدیر عامل است.

کارگران عزیز لازم است که به گذشته نه چندان دور بازگردیم به زمانی که اعضای شورای تامین سنگ اقای اسد بیگی را به سینه میزدند و به نمایندگان ما اتهامات بسیاری زدند از جمله اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی،سوال اینجاست که چرا با اینکه دیروز در دادگاه رییس حراست بانک مرکزی از اقای امید اسد بیگی به عنوان یکی از متهمین پرونده نام برده میشود اما برخی از مسؤلین همچنان از ایشان دفاع میکنند.

اقای استاندار میشود بگویید که اقای امید اسد بیگی در چه تاریخی،در چه جلسه ای ودر حضور شما به اقای کاظمی حکم مدیرعاملی داده و لطف کنید سندی از این دیدار با حضور اقای امید اسد بیگی که از خجالت شما هم در آمده منتشر کنید.

مردم ایران ببینید که چگونه  در حال رسوا شدن هستند همان هایی که با قدرت تمام اعتصاب مارا سرکوب کردند ودر اعتصابات عنوان کردند که اقای امید اسد بیگی قبول کرده که مشکلات ما کارگران را حل کند همه انها چیزی جز وعده های دروغین نبود.

اما در نهایت با پرونده سازی و اعراب در صدد ان بر آمدند که شورای مستقل کارگری مارا هرچه بیشتر تخریب کنند ودر نهایت در هفته ای که گذشت انتخابات تحمیلی شورای اسلامی کار را برگزار کردند که ابهامات بسیاری داشت که بازهم با مشارکت اقلیت مجموعه روبرو شدند چنانکه در مجموعه ای که به گفته خود مسؤلین ۵٠٠٠نفر است اولین منتخب با حدود ٨٠٠رای به این شورا راه پیدا کرد که نشان دهنده ی این است که این شورا در همین ابتدای کار شکست خورده اما ما کارگران اهداف این شورای ضد کارگری را میدانیم که اولین هدف ان ایجاد دودستگی بین کارگران است که این توطئه هیچوقت به نتیجه نخواهد رسید،این بدانید که دیگر حتی کارگران میانه رو به شما مسؤلین اعتماد ندارند و در اینده این امر به ضرر شما تمام خواهد شد.