ettehad top bar

پیام  جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد

همانطور که مستحضر هستید چند تن از برادران ما در گروه ملی فولاد اهواز در بازداشت به سر میبرند و با اتفاقاتی که در دوران اعتصاب نیشکر هفت تپه برای بازداشتی های ما اتفاق افتاده ،بیش از پیش برای پولاد مردان در بند دستگاه های امنیتی نگرانیم و گفته های استاندار مبنی بر آزادی کارگران را دروغی بیش نمیدانیم واز استاندار خوزستان که خوی دروغگویی دارد بیشتر از این انتظار نمیرود چراکه اقای شریعتی در دوران اعتصاب ما شکنجه همکاران و فعالین کارگری را منکر شده بود و ما کارگران بشدت نگران سلامتی این عزیزان هستیم.

متاسفانه سرکوب اعتصابات مسالمت آمیز هفت تپه وگروه ملی فولاد اهواز ،بازداشت ها و تهدیدهای گسترده حکومت به وضوح نشان میدهد که هیچ اراده ای در حکومت برای حل مشکلات ما کارگران وجود ندارد.

ما کارگران هفت تپه خواهان ازادی هرچه سریعتر بازداشتی های گروه ملی فولاد اهواز هستیم ،وهر روز که از بازداشت ناعادلانه این عزیزان میگذرد نفرت ما از دستگاه های حکومتی بیشتر میشود ،چرا که اعتراضات برادران فولادی صنفی بوده و هرگونه فشار بر این عزیزان محکوم است.

مادامی که مافیای قدرت و سرمایه وافراد با نفوذ حکومتی سکان اداره کشور را در دست دارند مشکلات ما کارگران حل نخواهد شد ،تنها راهی که میتوانیم در پیش بگیریم اتحاد و یکپارچگی بین ما کارگران ایران است.

در چهل سالگی انقلاب اسلامی وضعیت کارگران همچنان بحرانی است چرا که همه مسؤلین به فکر جیب خود هستند و با استفاده از قدرت و روابط حزبی ثروتی که حق ما کارگران است را کاملا قانونی بالا میکشند.