ettehad top bar

کریم سیاحی و طارق خلفی از کارگران سرافراز گروه ملی صنعتی فولاد اهواز آزاد شدند

ظهر امروز ۲۹ دی ماه کریم سیاحی و طارق خلفی دو کارگر سرافراز گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در میان استقبال خانواده و جمعهایی از همکاران خود آزاد شدند.

کریم سیاحی و طارق خلفی آخرین نفرات از ۴۳ کارگر بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بودند که ظهر امروز هر کدام با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند. پیش تر و بدنبال آزادی اکثریت کارگران بازداشتی فولاد اهواز، ۹ نفر از آنان در بازداشت مانده بودند که بتدریج آزاد شدند.

اخذ وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی از خانواده های کریم سیاحی و طارق خلفی نشان داد موج سرکوبی که علیه کارگران حق طلب گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بدنبال اعتصاب و اعتراضات ۳۸ روزه خیابانی آنان آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و نهادهای امنیتی و قضائی با پرونده سازی های کذائی و موهوم علیه آنان قصد دارند با نگه داشتن شمشیر تعقیب قضائی و محاکمه و زندان بر بالای سر کارگران پیشرو و جسور این مجتمع بزرگ صنعتی، آنان را وادار به تمکین در برابر ستم و بی حقوقی کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز مسرت فراوان از آزادی کریم سیاحی و طارق خلفی و تبریک آن به خانواده های آنان و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، خواهان صدور حکم منع تعقیب قضائی ۴۳ کارگر حق طلب این مجتمع بزرگ تولیدی و صنعتی و تحقق تمامی مطالباتی است که آنان به مدت ۳۸ روز در خیابانهای اهواز فریاد زدند.

ما با قدردانی از کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و همه انسانهای شریفی که ما را در کمپین اعتراض به تداوم بازداشت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز همراهی کردند بار دیگر همبستگی عمیق خود را با مبارزات حق طلبانه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام و بر حقوق اولیه و خدشه ناپذیر کارگران ایران برای برپائی تشکل، اعتصاب و تجمعات و راهپیمائی های خیابانی تاکید میکنیم.

همبسته تر باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷

 

کریم سیاحی ظهر امروز بلافاصله پس از آزادی عازم شرکت شد و در میان یاران و همکارانش حضور پیدا کرد