ettehad top bar

تجمع کارگران شهرداری مریوان در مقابل ساختمان این شهرداری

امروز شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، جمعی از کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به معوقات مزدی ۶ ماهه خود در مقابل ساختمان شهرداری این شهر، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران می‌گویند: بیش از دویست نفر هستیم که تا شش ماه معوقات مزدی پرداخت نشده داریم؛ در شرایط فعلی ادامه کار برایمان بسیار سخت شده و خواسته ما از مسئولان این است که حداقل بخشی از معوقات مار را پرداخت کنند.

این کارگران که از روزهای میانی هفته گذشته، اعتراض صنفی خود را آغاز کرده‌اند، در واحدهای مختلفِ تنظیف، فضای سبز و اداری مشغول به کار هستند.