ettehad top bar

پتیشن حمایت از جعفر عظیم زاده و پروین محمدی(کلیک کنید)

پتیشن حمایت از جعفر عظیم زاده و پروین محمدی
جعفر عظیم زاده رئیس هیأت مدیره و پروین محمدی نائب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز نهم بهمن دستگیر شدند. جعفر عظیم زاده برای تحمل حکم حبس ناعادلانه شش ساله به زندان اوین منتقل شده است و پروین محمدی نیز پس از انتقال به زندان اوین از ملاقات و تماس با خانواده ممنوع شده و هیچگونه اطلاعی از وضعیت و سلامتی ایشان در دسترس نیست. اینها در حالی است که جعفر بدلیل اعتصاب غذای طولانی از بیماریهای متعددی رنج میبرد و پروین نیز دچار میگرن شدید و دیسک کمر است.
ضمن اینکه تعداد زیاد دیگری نیز از کارگران و فعالین کارگری به اتهام پیگیری و خواست مطالبات خویش و هم طبقه ایهایشان در زندان بسر میبرند و یا پرونده های قضایی برایشان مفتوح است.
ما امضا کنندگان این بیانیه حمایتی بازداشت و تشکیل پرونده های قضایی برای فعالین صنفی و اجتماعی را قویاً محکوم نموده و خواهان آزادی هر چه سریعتر و بی قید و شرط جعفر عظیم زاده و پروین محمدی و دیگر زندانیان کارگری و اجتماعی هستیم.
این بیانیه پس از جمع آوری امضا به نهادهای بین المللی کارگری و نهادهای حقوق بشری ارسال خواهد شد.
#بیخبری_از_پروین_محمدی
#جعفر_عظیم_زاده_آزاد_باید_گردد
#پروین_محمدی_آزاد_باید_گردد
#کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد

برای امضا روی لینک پایین کلیک کنید

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFOYewUbvLp89C05ZcqnOdFZrHjjgz2gBydf_NQqUoj92ACw/viewform?vc=0&c=0&w=1