ettehad top bar

 تجمع جوانان جوایای کار منطقه هفت تپه و اعتراض به استخدام افراد غیربومی در حاشیه بازدید دادستان استان خوزستان.

 

 تجمع جوانان جوایای کار منطقه هفت تپه و اعتراض به استخدام افراد غیربومی در حاشیه بازدید دادستان استان خوزستان

بنا به گزارش های رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه در موقعی که دادستان استان با همراهی هیاتی از تهران و مالکان شرکت نیشکر هفت تپه از شرکت ام دی اف زیر مجموعه شرکت هفت تپه بازدید می کردند، دهها جوان جویای کار با تجمع
جلوی دادستان و مالکان شرکت را گرفتند که ما ( افراد ) منطقه بیکار هستیم در حالیکه غیربومی استخدام میکنند و کار در مجتمع های نیشکر را حق خود میدانیم