اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تا اخر وقت امروز ادامه داشت

بدنبال فراخوان قبلی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، از ساعات اولیه صبح امروز کارگران بخش کشاورزی با حرکت به سوی کارخانه وارد محوطه کارخانه شدند و با پیوستن بقیه کارگران به آنان دست به اعتصابی متحدانه زدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مدیریت شرکت با هدف جلوگیری از شروع اعتصاب از چند روز پیش اقدام به پخشی کلیپی نمود که وعده میداد ضمن‌ پرداخت حقوق های معوقه، از این پس حقوق ها بموقع و سر ماه انجام پرداخت خواهد شد. در ادامه این تلاشها از سوی مدیریت شرکت، از ساعت ۷ صبح امروز نیز مسئولین شرکت اقدام به توزیع فیشهای حقوقی در بین کارگران کردند  اما کارگران با توجه به خلف وعده های مکرر کارفرما، توزیع فیشهای حقوقی را تلاشی برای جلوگیری از شکل گیری اعتصاب تلقی نموده و طبق فراخوان قبلی دست به اعتصاب زدند.

در پی این اعتصاب که توام با تجمع کارگران در محوطه کارخانه و سر دادن شعار از سوی آنان بود مدیر عامل کارخانه ناچار به ترک کارخانه شد اما پس از ساعاتی و بدنبال تجمع کارگران در مقابل دفتر مدیریت شرکت، وی بار دیگر در میان کارگران حاضر شد و اعلام کرد در طول هفته جاری یکماه حقوق کارگران را پرداخت و بدنبال آن با فاصله ده روز به ده روز باقی مانده مطالبات آنان شامل ۵ ماه حقوق و پاداش بهره وری معوقه را به حسابشان واریز خواهد نمود.
اعتصاب امروز در حالی از سوی کارگران نیشکر هفت تپه صورت گرفت که بدنبال دور قبلی اعتراضات آنان در مرداد ماه سالجاری حدود هفتاد نفر از آنان به دادگاه احضار شدند اما با این حال کارگران نیشکر هفت تپه مرعوب سیاست سرکوب نشدند و صبح امروز با سر دادن شعارهایی از قبیل کارگر هفت تپه ‌ذلت نمی پذیرد – کارگران هفت تپه ایم، گرسنه ایم گرسنه ایم – افشار حیا کن، هفت تپه رو رها کن و… جسورانه دست به اعتصاب و اعتراض زدند و در مقابل تهدیدات مکرر مدیر عامل شرکت تا پایان ساعت کاری امروز به اعتصاب ادامه دادند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی اعتراض و اعتصاب قدرتمند امروز کارگران نیشکر هفت تپه و وعده های مدیر عامل به کارگران که توام با قسم خوردنش به حضرت عباس بود آنان با روحیه بالائی اعلام کردند در مورد ادامه اعتصاب خود فردا تصمیم گیری خواهند کرد. بنا بر این گزارش زمزمه ادامه اعتصاب تا لحظه واریز شدن حقوق به حساب کارگران در میان آنان بالاست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۱ اذر ماه

????اعتصاب متحدانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه آغاز شد

بدنبال فراخوان قبلی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، از ساعات اولیه صبح امروز کارگران بخش کشاورزی با حرکت به سوی کارخانه وارد محوطه کارخانه شدند.
بنا بر گزارشهایی که لحظه به لحظه از سوی کارگران هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران ارسال میشود بدنبال ورود کارگران کشاورزی به محوطه کارخانه و سر دادن شعار مرگ بر افشار، کارگران بخش تولید شکر نیز دست از کار کشیدند.
این اعتصاب در حالی آغاز شده است که از ساعت ۷ صبح فیشهای حقوقی در میان کارگران توزیع شده است و به آنان گفته اند فردا میتوانند حقوقهای خود را دریافت کنند. اما کارگران با توجه به خلف وعده های مکرر کارفرما، توزیع فیشهای حقوقی را از اول صبح، تلاشی برای جلوگیری از شکل گیری اعتصاب تلقی نموده و طبق فراخوان قبلی دست به اعتصاب زده اند.
بر اساس آخرین اخبار ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در حال حاضر (ساعت نه و بیست دقیقه صبح) کارگران اعتصابی در حال حرکت به سمت قسمت بهره برداری هستند و در همین حال تعداد زیادی از آنان با حرکت به سمت نیروگاه برق کارخانه در صدد قطع برق و خاموش کردن کوره بخار کارخانه هستند. همچنین با شروع اعتصاب از سوی کارگران، مهندس افشار که قبل از شروع اعتصاب در محل کارخانه حضور داشت و سعی میکرد با صحبت کردن مانع اعتصاب شود با مشاهده جمعیت خشمگین کارگران اعتصابی مجبور به فرار از کارخانه شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۶

پروژه معماری