گرامی باد ۱۶ آذر روز دانشجو

اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۶ دانشگاههای تهران، علامه طباطبائی و خوارزمی شاهد صحنه های پرشوری از تجمعات و اعتراضات دانشجوئی علیه وضعیت فلاکتبار موجود بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام همبستگی و حمایت قاطعانه از مطالبات دانشجویان سراسر کشور، عمیقا بر این باور است که دانشجویان بخش بسیار مهمی از طبقه کارگر و پیشتاز مبارزات آگاهانه طبقه ماست.

برای دستیابی به اخبار اعتراضات امروز دانشجویان دانشگاههای تهران، علامه طباطبائی و خوارزمی به کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران به آدرس https://telegram.me/ettehad مراجعه نمائید.

شعارهای دانشجویان دانشگاه تهران در تجمع اعتراضی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو

یا تهدید و یا احضار/ساکت نمیشیم این بار

مسکن و کار و درمان/آموزش رایگان/خواسته زحمتکشان

در دانشگاه بیگاری/بعد از تحصیل بیکاری

از بابل تا آبادان/سرکوب دانشجویان

خوابگاه دخترانه/زندانه زندانه

شعارهای دانشجویان دانشگاه علامه در تجمع اعتراضی به مناسبت ۱۶ روزدانشجو

۱- دانشگاهِ پولگردان . تضعیف زحمتکشان

۲_ دانشگاه پادگانِ . تدبیر امید چاخانِ

۳_ تدبیرِ این وزارت . علم است یا تجارت ؟

۴_ روند پولی سازی_نقض قانون اساسی

۵_ در دانشگاه بیگاری. بعد از تحصیل بیگاری

۶_ منطق سرمایه داری . استثمار ، بیکاری

۷_ نه به تبعیض جنسیتی

۸_ از آبادان تا تهران ،سرکوب دانشجویان

۹_ دانشگاه پولکی ،کارورزی زورکی

۱۰_ نه به طرح کارورزی ، نه به ارزان سازی نیروی کار

۱۱_ تشکل وابسته نمی خوایم نمی خوایم

۱۲_ تبعیض جنسیتی . محکوم است ،محکوم است .و …

پروژه معماری