ettehad top bar

گزارش تکمیلی اعتصاب و اعتراض خشمگینانه ی امروز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در دومین روز اعتصاب و عصیان خود علیه ستم گریهای کارفرما، در ساعات اولیه صبح امروز با قطع برق کارخانه جاده منتهی به آنرا همراه با خانواده هایشان بستند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، توام با بستن جاده منتهی به کارخانه، گروههایی از کارگران نیز برخی مکانهای کارخانه از جمله آزمایشگاه را مورد حمله قرار داده و گروههای دیگری نیز بار دیگر با تجمع در مقابل دفتر مدیریت شیشه های آنرا شکستند و بار دیگر سیامک نصیری افشار قائم مقام کارخانه را در دفتر خود حبس کردند. امروز همه بخشهای کارخانه بطور یکپارچه ای در اعتصاب بود و سرویسهای ترابری و ایاب و ذهاب نیز به اعتصاب پیوسته بودند. همچنین صبح امروز در حالی که مامورین…مانع ورود خبرنگاران برخی رسانه ها به کارخانه شده بودند این خبرنگاران با همراهی و کمک کارگران وارد کارخانه شدند و پس از تهیه مصاحبه و عکس و فیلم با همراهی کارگران کارخانه را ترک کردند.

بنا بر این گزارش، بدنبال بروز خشم کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که از دیروز آغاز شده بود و امروز نیز ادامه داشت، ساعت ده صبح فرماندار و بدنبال آن رئیس اداره اطلاعات و فرمانده انتظامی شوش وارد شرکت شدند و ساعتی بعد نیز معاون وزیر اقتصاد و معاون وزیر کار در کارخانه حاضر شده و ضمن گفتگو با کارگران با قائم مقام و دیگر مسئولین کارخانه نشستی برگزار کردند.

در پی این نشست، علاوه بر حقوق مرداد ماه کارگران روزمزد که آخر وقت دیروز پرداخت شده بود حقوق مرداد ماه کارگران و کارمندان دیگر بخشها منجمله تجهیزات، آتش نشانی، بازرگانی و اموراداری نیز به حساب آنان واریز شد. همچنین نماینده اداره اطلاعات، وزرات اقتصاد و سازمان خصوصی سازی به کارگران قول دادند تا پایان این هفته، یکماه دیگر از دستمزد معوقه آنان تسویه و در پایان هر ماه، یکماه از دستمزد معوقه کارگران تا زمان تسویه کامل پرداخت خواهد شد. بنا بر اظهار کارگران، علیرغم این وعده ها، چگونگی پرداخت معوقه های سال ۹۴ و برخی دیگر از مطالبات کارگران مسکوت گذاشته شد. همچنین معاون وزیر اقتصاد با حضور در میان کارگران ضمن وعده بروز رسانی حقوقهای آنان طبق زمان بندی انجام شده اعلام کرد هیچ کارگری اخراج نخواهد شد و اگر آقای اسد بیگی که شرکت نیشکر هفت تپه را خریداری کرده است به تعهداتش پایبند نباشد ما قراردادمان را با او فسخ خواهیم کرد. اما کارگران در مقابل وعده های او بطور یکپارچه ای اعلام کردند این وعده ها دروغ است و حقوقهای معوقه ما باید به فوریت پرداخت شود.

این وعده ها در حالی امروز ازسوی نمایندگان وزرای اقتصاد، وزارت کار، نماینده اداره اطلاعات و سازمان خصوصی سازی به کارگران داده شد که حدود ده روز پیش سیامک نصیری افشار قائم مقام مدیر عامل کارخانه طی مصاحبه ای از پرداخت ۵ ماه دستمزد معوقه کارگران با فواصل ده روز به ده روز صحبت کرده بود و در پی عدم تحقق این وعده ها بود که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از دیروز دست به اعتصاب و عصیان زدند.

بنا بر اظهار کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، از زمان واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، آنان حقوقهای خود را همیشه آنهم با تاخیرهای چند ماهه با اعتراض و اعتصاب دریافت کرده اند و حال سوال این است که چنانچه کارفرما قادر به اداره کارخانه و پرداخت دستمزد کارگران نیست چرا شرکت به ایشان واگذار شده است و چرا وقتی کارگران دست به اعتصاب و اعتراض میزنند میتواند بخشهایی از حقوق آنان را پرداخت کند؟!

بنا بر آخرین گزارشهای ارسالی از سوی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، با توجه به ادامه نشست قائم مقام شرکت با مسئولینی که وارد کارخانه شده بودند بسیاری از کارگران با فرا رسیدن پایان ساعت اداری با زمزمه ادامه اعتصاب کارخانه را ترک کردند. همچنین کارگران بازنشسته ای که چکهای صادره از سوی کارفرما به آنان وصول نشده است اعلام کرده اند فردا جهت پیگیری دریافت چکهای خود در محل کارخانه دست به تجمع خواهند زد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۶