ettehad top bar

گزارش تکمیلی،، اعتصاب متحدانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت

علیرغم تلاشهای مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه برای ایجاد تفرقه در میان کارگران اعتصابی که از بعد از ظهر دیروز تا پاسی از دیشب ادامه داشت کارگران این شرکت امروز چهارمین روز پیاپی اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند و علاوه بر پیوستن کارگران کارخانه خوراک دام و کارکنان اداری به همکاران اعتصابی خود، رانندگان استیجاری سرویس ایاب و ذهاب و بازنشستگان نیز بدلیل عدم دریافت مطالباتشان در مقابل ساختمان مدیریت شرکت دست به تجمع زدند.

بنا بر گزارشهای ارسالی از سوی کارگران نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مدیریت شرکت علاوه بر شگردهایی که برای ایجاد تفرقه در میان کارگران از بعد از ظهر دیروز آغاز کرد و تا پاسی از دیشب ادامه داد امروز نیز با برنامه ای که از دیشب تدارک دیده بود قرار بود مدیران شرکت با حضور در میان کارگران، آنان را وادار به شکستن اعتصاب کنند اما با توجه به اینکه کارگران یکصدا اعلام کردند اگر پیدایشان شود برخورد فیزیکی خواهند کرد مجبور به ترک کارخانه از دروازه خوراک دام شدند.

مدیریت شرکت در اقدام دیگری علیرغم اینکه دهها سال است کارگران نیشکر هفت تپه حقوق خود را از بانک ملی دریافت میکنند و با اشراف به اینکه آنان در بانک کشاورزی حسابی ندارند اعلام کرده است حقوق بسیاری از آنها را به بانک کشاورزی واریز نموده و باید کارگران حقوق خود را از این بانک دریافت کنند. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه این اقدام کارفرما را شگردی جهت عدم اطلاع آنان از وضعیت دریافت یا عدم دریافت همدیگر و خرید وقت ارزیابی میکنند و بشدت از این وضعیت خشمگین هستند.

همچنین بدنبال پیوستن پرسنل اداری به اعتصاب، آنان امروز دست به افشاگری زده و اعلام کردند قائم مقام مدیر عامل کارخانه در اقدامی بدون اطلاع کارگران، ۱۵۰ نفر از نیروهای روز مزد دفع آفات نباتی را حدود یک هفته قبل از تشدید اعتراضات کارگران، تبدیل به نیروهای اقبالی(پیمانکار) کرده است. این کارگران دارای سابقه کار طولانی در شرکت نیشکر هفت تپه بوده اند و با انتقال شان به قسمت نیروهای پیمانکاری اقبالی از آنجا که کارگران شاغل در این بخش فاقد قرارداد کار هستند اخراج شان تسهیل میشود.

بنا بر خبر دیگری که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران ارسال کرده اند از روز شنبه ۱۱ آذر ماه و بدنبال اعتصاب کارگران در این روز و سپس تشدید اعتصاب و اعتراض کارگران در چهار روز گذشته، هر روزه (خصوصا شبها) ده الی ۱۵ کامیون شکر سفید از انبار شرکت به شرکت میان آب منتقل و در انبارهای افشار دپو میشود.

امروز علیرغم قصد کارگران شرکت نیشکر هفت تپه برای تجمع در مقابل فرمانداری شوش، آنان طی نشست و گفتگویی با همدیگر موافقت کردند تا ابتدا نماینده هایشان در جلسه ای که قرار بود در فرمانداری شوش برگزار شود شرکت کنند. به همین دلیل ۹ نفر از نماینده های کارگران عازم فرمانداری جهت شرکت در جلسه مربوطه شدند.

بنابر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در جلسه امروز شورای تامین شهر به نماینده های کارگران اعلام شد کارفرما متعهد شده است از این پس در پایان هر ماه همراه با حقوق آن ماه، یکماه از دستمزدهای معوقه کارگران را نیز تا زمان بروزرسانی حقوقها به حساب کارگران واریز کند. علاوه بر این، کارفرما متعهد شده است کارگران بخش پیمانکاری را از حالت پیمانکاری به قرارداد مستقیم تبدیل و سایر مطالبات آنان را محقق نماید. همچنین در شورای تامین شهر به نماینده های کارگران اعلام شده است چنانچه کارفرما به تعهدات خود عمل نکند با عکس العمل این شورا مواجه خواهد شد.

جمع هایی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه طی تماسهایی با اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده اند دیگر حاضر به پذیرش وعده ای از سوی کارفرما نیستند و همچنان به اعتصاب خود تا تحقق تمامی مطالباتشان منجمله خلع مالکیت شرکت از کارفرما و بازگشت آن به بخش دولتی ادامه خواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۶