ettehad top bar

در پنجمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، مدیر عامل کارخانه با اعتراض آنان و با بهانه ای واهی مجبور به ترک کارخانه شد

امروز ۲۲ آذر ماه ۹۶ در پنجمین روز اعتصاب متحدانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، امید اسد بیگی سهامدار اصلی و مدیر عامل شرکت در ادامه عوامفریبی های خود برای وادار کردن کارگران به کار با شکم گرسنه و بدون دریافت دستمزد های معوقه، با همراهی و اسکورت نیروهای انتظامی و امنیتی وارد کارخانه شد و با حضور در تجمع کارگران تلاش کرد آنان را وادار به شکستن اعتصاب کند اما با عکس العمل اعتراضی و خشمگینانه کارگران مواجه و در حالی که دچار استیصال در برابر استدلالهای محکم کارگران شده و به اتفاق همراهانش در معرض حمله های کارگران قرار گرفته بود مجبور به ترک کارخانه شد.

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، پیش از ورد اسد بیگی به محل شرکت، عوامل او در حرکت عوافریبانه دیگری اقدام به توزیع فیشهای حقوقی شهریور ماه در میان کارگران کرده بودند که این امر باعث خشم بیشتر آنان و حمله کارگران به اتاق دوربینهای مدار بسته و تخریب آن شد. این مرکز دوربین از زمان بدست گیری شرکت توسط کارفرما با هدف کنترل کارگران ایجاد و در همه قسمتهای کارخانه اقدام به دوربین گذاری شده بودند. همچنین امروز کارگران خشمگین کارخانه در اقدام اعتراضی دیگری اقدام به اخراج یکی از روسای قسمتهای شرکت کردند و قبل از ورود اسد بیگی با قاطعیت مانع ورود خبرنگار خبرگزاری رسمی صدای خوزستان به شرکت شدند.

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اعتصاب روزهای گذشته خود را یکی از متحدانه ترین اعتصاباتی میدانند که تاکنون در این شرکت بوقوع پیوسته است و اعلام کرده اند تا رسیدن به خواستهایشان حاضر به پایان دادن به اعتصاب و اعتراضات شان نیستند.

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بدنبال ۵ روز اعتصاب و اعتراض، علاوه بر خواست پرداخت همه مطالبات معوقه خود، حل مشکلات بازنشستگان و واریز حق بیمه هایشان به حساب صندوق سازمان تامین اجتماعی، مصرانه خواهان بازگشت شرکت به بخش دولتی و آزادی فعالیت “سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه” در محیط شرکت هستند.

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دقایقی پیش(ساعت شش) تعدادی از نماینده های کارگران برای شرکت در جلسه ای در شورای تامین شهر با حضور اعضای این شورا و کارفرما، عازم فرمانداری شوش شدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶

********************************************************************************

خبر امروز صبح اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

علیرغم فشارها و تلاشهای تفرقه افکنانه کارفرما، اعتصاب متحدانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ادامه دارد

بنا بر گزارشهای ارسالی از سوی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب متحدانه کارگران این شرکت، علیرغم تلاشهایی که دیشب سهامدار اصلی و مدیر عامل کارخانه امید اسد بیگی بکار بست، امروز وارد پنجمین روز خود شد و کارگران دست به تجمع مقابل مدیریت کشاورزی زدند.

بنا بر این گزارش، اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در حالی پنجمین روز خود را طی میکند که دیشب امید اسد بیگی سهامدار اصلی و مدیر عامل کارخانه ساعت ۸ شب با همراهی تعدادی از نیروهای انتظامی وارد کارخانه شد و با حضور در قسمت کوره بخار تلاش کرد با روشن کردن آن، اعتصاب کارگران را در هم بشکند اما با مقاومت آنان مواجه شد. سپس نامبرده با ملاقات با کارگران شیفت عصر و شب با بکار بردن الفاظی از قبیل ” شما سربازان من هستید و جلوی نقاب داران باید ایستادگی کنید” تلاش کرد با ایجاد دو دستگی در میان کارگران، اعتصاب آنان را در هم بشکند. لازم به یادآوری اغلب کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه حین تجمعات، بستن جاده و حمله به مدیران شرکت، برای جلوگیری از شناسائی و اخراج نقاب بر صورت میکشند.

همچنین کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه برای ایجاد ابهام و در هم شکستن اعتصاب، از ساعت ۷ صبح امروز اقدام به توزیع فیشهای حقوقی شهریور ماه در میان کارگران کرد اما با شعارهای مرگ بر کریم پور و مرگ بر آصفی (از مدیران کارخانه) آنان و تجمع اعتراضی شان در محوطه ساختمان مدیریت مواجه شد.

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مامورین انتظامی با حضور در میان کارگران در محل درب ورودی محوطه صنعتی تلاش میکنند تا رضایت آنان را برای برگزاری جلسه مشترک شخص مدیر عامل اسد بیگی، نماینده اداره اطلاعات و دیگر مسئولین محلی با نماینده های کارگران جلب کنند. اما کارگران میگویند این جلسه باید در محوطه درب ورودی محوطه صنعتی و با حضور همه کارگران و بطور علنی برگزار شود.

بنا بر این خبر، همچنین نیروی انتظامی تلاش کرد تا کارگران تجمع کننده چفیه های خود را از روی صورتهایشان بردارند اما با مخالفت متحدانه کارگران مواجه شدند.

گزارش تکمیلی اعتصاب و اعتراض امروز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶