اعتصاب متحدانه کارگران شرکت کشت و صنعت میان آب

کارگران شزکت کشت و صنعت میان آب در روز دوشنبه ۲۷/۹/۹۶ به علت مخالفت خود با تغییر وضعیت کارگران به قرارداد ساعتی پیمانکاری دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

این اعتصاب پس از یک شبانه  روز کشمکش و مذاکره  با مدیرعامل و معاون شرکت و نماینده اداره  کار به دلیل نارضایتی شدید و عدم توافق کارگران با این نوع قراردادهای خفت بار و یکطرفه با مهلت  ۷ روزه  کارگران به مسئولین ذیربط  پایان پذیرفت

بنا به گزارش های رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، از چهار ماه پیش ، پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت میان اب به بخش خصوصی مزمز ضمن تعدیل نیرو به ۲۸۶ نفر، کارفرما با اعمال فشارهای غیر انسانی تلاش میکند که کارگران قراردادی و روزمزد را برخلاف عرف و قانون سالیان تاکنونی شرکت به قانون من درآوردی قرارداد ساعتی تغییر وضعیت دهد.

در روز دوشنبه ۲۷/۹/۹۶ کارگران جهت اعتراض به این وضعیت ابتدا دروازه های شرکت کشت و صنعت میاناب را بستند وبا تجمع در مقابل دفتر مدیریت ، مدیر عامل شرکت را وادار به پاسخگویی کردند

بنابر گزاراشات ارسالی در ادامه این کشمکش که به غروب آفتاب انجامید بیش از ۱۵۰ نفر از کارگران به اتفاق نمایندگان خود برای تشکیل جلسه وارد ساختمان مدیریت شدند در این جلسه شبانه سه ساعته که  یک طرف آن کارگران و نمایندگانشان و در طرف دیگر مدیرعامل و معاونش و نماینده اداره کار بودند، کارفرما بعلت عدم توافق با کارگران اعلام کرد باید جلسه ایی با مالک شرکت داشته باشند.

اما کارگران مخالفت کرده و اعلام کردند هرگز زیربار قراردادهای خفت بار جدید نخواهند رفت . زندگی و بقای خود و خانواده هایشان را  و  تلاش و رنج چندین سال سابقه ی خود را که در این شرایط کار سخت و طاقت فرسا ودر این هوای بشدت آلوده ، آنهم در جهنم سوزان خوزستان، بازیچه امیال حریصانه صاحبان و مالکان طماع قرار نخواهند داد و چنانچه هفت روز دیگر قراردادهایشان  مثل سابق نشود اعتصاب و اعتراضی خود را محکمتر و با شدت بیشتری شروع خواهند کرد، کارگران پس از این اتمام حجت به کارفرما از امروز به  اعتصاب خود را پایان داده و به سر کار خود بازگشتند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۸آذر ۹۶

پروژه معماری