ettehad top bar

دومین روز اعتصاب متحدانه ۳۵۰۰ کارگر گروه ملی فولاد آهواز

اتحادیه آزاد کارگران ایران : امروز چهارشنبه ۴ بهمن ۳۵۰۰ کارگر گروه ملی فولاد اهواز دومین روز اعتصاب متحدانه خود را پشت سرگذاشتند.

مدیریت شرکت در روز قبل با واریز بخشی از حقوق آبان ماه کارگران ،سعی کردند آنان را ترغیب به پایان اعتصاب کنند. اما کارگران نه اینکه اعتصاب خود را پایان ندادند بلکه امروز در دومین روزآن، متحدانه تر از پیش به اعتراض خود ادامه دادند.

طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران مدیریت شرکت امروزنیز باقی مانده ی حقوق آبان ماه را به حساب کارگران واریز کرد
اما کارگران اعلام کردند باید حداقل یک حقوق دیگر از مطالبات معوقه ی آنان واریز شود تا تصمیم بگیرند که به اعتصاب ادامه دهند و یا نه.

طبق گزارشات ارسال شده در شیفت عصر ،حراست و مدیران تولید تلاش کردند باتهدید، کارگران را وادار به شکستن اعتصاب کنند اما قادر به اینکار نشدند. لازم به ذکر است تمام ۴ شیفت موجود در این شرکت با هم متحدانه در اعتصاب به سر میبرند

گروه ملی فولاد اهواز در کل از ۵ کارخانه به نامهای تولید شمش فولاد، لوله سازی،کوثر باتولید میلگرد،بخش یک با۲خط تولید میلگرد،بخش دو با۲خط تولید تیرآهن تشکیل شده است که در ۴ شیفت با ۳۵۰۰ کارگر به تولید مشغول است.
اهم مطالبات کارگران :
۱-پرداخت باقی حقوق های معوقه
۲-تعیین زمان دقیق و ثابت برای پرداخت بموقع دستمزدها
۳-پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و برقراری بیمه تکمیلی
۴-تسریع در راه اندازی کارخانجات تولیدی
۵-برکناری مدیران ناکارآمد سابق
میباشد

کارگران تاکید کردند تا احقاق خواسته هایشان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۴ بهمن ۹۶