گزارش تجمع بازنشستگان فولاد در اهواز

امروز در اهواز جلوی استانداری تجمعی باشکوه داشتیم. جای آنهایی که بهرعلتی حضور نداشتند خالی بود.

ما اهوازی ها طی بیانیه ای درآخر تجمع امروز توافق کردیم تا حل شدن مشکلاتمان بطور مستمر هرهفته روز های دوشنبه راس ساعت ۹ درب استانداری تجمع کنیم
همه تجمع کننده ها با ندای تکبیر و الله اکبر این پیشنهاد تجمع مستمر هرهفته دوشنبه ها ساعت ۹ صبح درب استانداری را تایید کردند

ما بازنشستگان خوزستانی تاحصول نتیجه هرهفته تجمع خواهیم داشت. این تجمعات کاملا خودجوش است

ما ازپا نمی نشینیم
تاحق خودنگیریم

ضمنا طوماری که به امضا اکثریت تجمع کننده رسیده بود و خواست های صنفی مان درآن نوشته بود توسط جناب ممبینی رئیس کانون فولاد خوزستان به استاندار خوزستان تحویل داده شد و استانداری قول پیگیری دادند

ازهمه دوستانی که باشور و انگیزه بالای حق طلبی در تجمع امروز ۱۶/۱۱/۹۶شرکت کرده بودند تشکر ویژه داریم
امیداست هفته دیگر روز دوشنبه ساعت ۹ صبح مقابل استانداری جمعیت سه چندان شود
با احترام
جولاب زاده

پروژه معماری