اعتراض یک نفره راننده اتوبوس نسبت به وضعیت معیشتی خود مقابل مجلس

بعد از ظهرروزسه شنبه هفدهم بهمن ماه، یک راننده اتوبوس مقابل مجلس تک نفره دست به اعتراض نسبت به وضعیت معیشتی خود مقابل مجلس زد.

برپایه گزارش منتشره، یک راننده اتوبوس بعد از ظهر امروز اتوبوس خود را مقابل ساختمان مجلس متوقف کرد و با حضور روی سقف این وسیله نقلیه سنگین نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض کرد.

این راننده که در اقدامی عجیب دست به برگزاری تجمع اعتراضی یک نفره با شیوه‌ای متفاوت زده بود، خود را ساکن شهریار معرفی کرد و درحالی که ماموران نیروی انتظامی سعی داشتند با مذاکره و گفت‌و گو او را به آرامش دعوت کنند، با صدای بلند خواستار توجه نمایندگان مجلس به مشکلات صنفی و معیشتی خود شد.

راننده معترض که بخشی از اتوبوس خود را با پلاکاردهای پوشانده بود، بنری نیز در دست داشت که روی آن نوشته بود:«گوش اگر گوش شما، ناله اگر ناله ما / آنچه البته به جایی نرسد، فریاد است»

پروژه معماری