ettehad top bar

تجمع اعتراضی رزیدنت‌های رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به برخی بخشنامه‌های وزرات بهداشت

جمعی از دانشجویان رزیدنت‌های رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دراعتراض به طرح خودارجاعی بیماران زنان و زایمان و بخشنامه‌های به زعم آنان غیرکارشناسانه دیگردست به تجمع زدند.

براساس گزارش منتشره،دانشجوی سال سوم رزیدنت‌ رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: در چند سال اخیر وزارت بهداشت چندین مورد  بخش نامه های  در خصوص رشته رادیولوژی صادر کرد که کاملا غیر کارشناسی و ضد سلامت بیماران است.

دانشجوی سال سوم رزیدنت‌های رادیولوژی بیان کرد: بدون اینکه هیچ گونه مشورتی با انجمن رشته رادیولوژی انجام دهد یک سری تصمیمات غیر کارشناسی به عمل آمده است که در مرحله  اول به سلامت جامعه ما ضربه بزرگی می زند و در مرحله دوم آموزش دستیاران  این رشته را مختل کرده است.

وی افزود: اگر بخواهیم موشکافی کنم در تمام دنیا تصویربرداری رشته فوق تخصصی است در ایران این رشته در مقطع تخصصی و جود دارد وقتی با مدالیته تصویربردای پیشرفت می کند، منطقی است علم آن هم باید به روزتر شود و نیاز به آموزش تخصصی و فوق تخصص در این رشته است.

این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت سعی کرده است برای این رشته تصمیماتی اتخاذ کند در مرحله اول اعتراض ما نسبت به متخصصین زنان و زایمان است، بدون اینکه از این رشته کسب تکلیف کنند، از مسئولین این رشته تصمیماتی گرفته شد. در واقع وقتی رشته ای با این همه پذیرش دستیار هرسال آموزش می بیند اگر قرار باشد، دستور عمل هایی در مورد این رشته صادر بشود باید بزرگان و مسئولین رایولوژی وجود داشته باشند.

دانشجو سال سوم رزیدنت‌های رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ساری تصریح کرد: حدود یک ماه قبل شناسنامه های سونوگرافی زنان و زایمان صادر شد، جمعی  از متخصصین زنان و زایمان  جلسه گذاشتند و با هم چند دفترچه و شناسنامه برای پروتکل زنان ابلاغ کردند بدون اینکه رادیولوژیست در آن جلسه حضور داشته باشد. این پروتکل ها از هیچ قاعده علمی تبعیت نمی کند؛ این در صورتی است که کار تخصصی سونوگرافی را رادیولوژیست انجام می دهد.

وی تاکید کرد: این ابلاغیه حدود یک ماه مطرح شد و هیئت برد و رزیدنت ها اعتراض کرد و در پی این اعتراض قرار داد لغو شد این نشان می دهد که دستور عمل علمی و منطقی وجود  ندارد.

این فعال دانشجویی در ادامه بیان کرد: متن بخشنامه ها این بود که متخصص زنان در دوره ای ۶ ماه و یا ۳ ماه حق انجام سونوگرافی دارد؛ این در حالی است رادیولوژی باید ۴ سال آموزش مداوم داشته باشد تا بتواند سونوگرافی انجام دهد و  این موضوع به شدت به ضرر سلامت مردم است و وقتی سونوگرافی به یک رشته دیگر محول می کند، در واقع خود اصل ارجاعی  است که در کل دنیا علیه آن اقدام شده و کاملا ممنوع و مخالف سلامت مردم است.

دانشجو سال سوم رزیدنت‌های رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ساری مطرح کرد: آیا این منطقی است که بگویم چون رادیولوژیست  به اندازه کافی نداریم،  تخصص ۴ ساله را تبدیل به ۳ ماه تبدیل کرد. در سال های اخیر پذیرش در رادیولوژیست بسیار زیاد بوده است در چند سال آینده ما هیچ کمبود نیرو در این رشته نخوایم داشت.

وی گفت: انجمن رادیولوژیست چندین بار به وزارت علوم بهداشت نامه ارسال شده است هرجا کمبود نیرو باشد، ما جبران می کنیم. متاسفانه وزارت خانه گوش به این حرف ها نمی دهد.