ettehad top bar

رئیس دانشگاه تهران بازداشت چند دانشجو در روزهای اخیر را تایید کرد

محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران بازداشت وحید لنجان‌زاده و زهرا رحیمی دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران را تأیید کرد.
وحید لنجان‌زاده و زهرا رحیمی، دو دانشجوی دانشگاه تهران که بازداشت شده‌اند

مأموران امنیتی یکشنبه ۱۵ بهمن وحید لنجان‌زاده را بازداشت کردند. زهرا رحیمی هم یک روز بعد بازداشت شده است. آن‌ها دانشجوی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران‌اند.

محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران با تأیید خبر بازداشت این دو دانشجو گفته است:

«آن‌ها هیچگونه فعالیت سیاسی در دانشگاه نداشتند ما هم هیچگونه مشکلی با این دانشجویان در دانشگاه نداشتیم و آنها نیز با دانشگاه مشکلی نداشتند. بنابراین ما علت بازداشت این دانشجویان را نمی‌دانیم.»

رئیس دانشگاه تهران گفته است به همکارانش سپرده که از دلایل بازداشت این دانشجویان مطلع شوند. به گفته نیلی احمدآبادی مسئولان امنیتی اطلاعات لازم در این زمینه‌ها را در اختیار دانشگاهیان قرار نمی‌دهند.