احتمال تعطیلی کارخانه چوب و کاغذ مازندران با ۲ هزارو ۴۵۰ پرسنل

فارس،محمد دامادی نماینده مجلس از ساری گفته است: کارخانه چوب و کاغذ در ورطه تعطیلی است و بیش از ۲ هزار و ۴۵۰ پرسنل درگیر این مسأله هستند.ژنراتور ۱۵ میلیاردی را آقایان ۲ میلیارد فروختند سؤال ما این است مگر می‌شود ژنراتور با آن عظمت را زدوبند کنند.

وی بر تداوم مشکلات کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران اشاره کرده و گفته: جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس، نمایندگان مردم مازندران در مجلس و وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با حل مشکلات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران که یکی از تولیدات اصلی کشور در زمینه کاغذ است و در خاورمیانه نظیر آن را نداریم برگزار شد که وزیر جهاد کشاورزی حتی یک بند از صورت جلسه را اجرا نکرده است.
‍ (https://attach.fahares.com/kh/Jhyo4IYzRrT5uWhsaQA==)
مگر می‌شود رئیس قوه مقننه جلسه‌ای را در این مورد آن هم براساس ضرورت برگزار کنند اما چرا نباید وزیر جهاد کشاورزی به این موارد توجه کنند؛ مسئله‌ای است که پذیرش آن سخت است.وی با اعلام اینکه کارخانه چوب و کاغذ در ورطه تعطیلی است، تصریح کرد: بیش از ۲ هزار و ۴۵۰ پرسنل درگیر این مسأله هستند و هر روز گرفتاری داریم و کارگران ما دو یا سه ماه حقوق خود دریافت نمی‌کنند.

پروژه معماری