کارگران صنایع لبنی پالود پنج ماه مزد معوقه طلبکارند

کارگران نیشابور از تاخیر ۵ ماهه در پرداخت دستمزد حدود ۱۶۰ کارگر واحد تولیدی «پالود پارسیان» خبر داد.

شرکت صنایع لبنی پالود پارسیان تولیدکننده محصولات لبنی در شهرک صنعتی خیام نیشابور است که در چندین سال اخیر کارفرما به بهانه گسترش بحران در صنایع لبنی و کمبود نقدینگی، حقوق کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کند.
با اینکه کارخانه پالود فروش خوبی در زمینه محصولات لبنی در منطقه دارد، گفتند .در شرایطی که محصولات این کارخانه به برخی کشورهای همجوار مانند تاجیکستان، افغانستان و کردستان عراق و تعدادی از کشور‌های منطقه خلیج فارس صادر می‌شوند، تاخیر در پرداخت حقوق برای کارگران سوال برانگیز شده است.
باوجود بهبود وضعیت مالی کارخانه در سالجاری، شرایط مالی کارگران تغییری نکرده و مشکلات معیشتی آنان به تبع عدم دریافت حقوق روز به روز بیشتر می‌شود.
بدون تردید بی‌توجهی کارفرمایان به برخی واحد‌های تولیدی به مشکلات کارگرانشان مستقیما در کیفیت محصولات تاثیرگذار است، اما کارگران کارخانه صنایع لبنی پالود با وجود آنکه ۵ ماه حقوق نگرفته‌اند تنها به دلیل احساس مسئولیت در قبال سلامت مردم، تمام تلاش خود را برای حفظ کیفیت محصولات تولیدی این واحد انجام می‌دهند.

پروژه معماری