تعویق دو ماه حقوق کارگران شهرداری نیشابور در آستانه سال نو

حدود ۸۵۰ کارگر شاغل در مجموعه شهرداری نیشابور دو ماه است که دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند.

کارگرانی که در شهرداری نیشابور و سازمان‌های وابسته به آن به‌صورت پیمانی و قراردادی مشغول به کار هستند، دست‌کم دو ماه حقوق معوقه طلب دارند.
مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد کارگران شهرداری کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، افزود: کارگران شهرداری نیشابور از ابتدای سال جاری مزایای اضافه کاری و حق کار در روزهای تعطیل خود را نیز دریافت نکرده‌اند.

کارگران شهرداری نیشابور از حداقل‌های مزدی برخوردار بوده و امنیت شغلی ندارند، افزو میزان دریافتی برخی از کارگران شهرداری نیشابور هر ماه به‌صورت حداقلی پرداخت می‌شود که این رقم با پایه حقوقی که شورای عالی مزد در سال ۹۶ تعیین کرده، تطبیق ندارد.
مشکلات کارگران شهرداری نیشابور را هم به‌صورت حضوری و هم غیرحضوری به مسئولان شهری انتقال داده‌ شداما هنوز اتفاقی نیفتاده و تصمیمی گرفته نشده است

پروژه معماری