ettehad top bar

وخامت وضعیت جسمانی آتنا دائمی و گلرخ ایرائی در یازدهمین روز اعتصاب غذا

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، امروز سه‌شنبه (۲۴ بهمن) وارد یازدهمین روز اعتصاب غذا و چهارمین روز اعتصاب خشک در قرنطینه زندان قرچک شده‌اند. خواست آنها، بازگشت به زندان اوین است.

پدر آتنا دائمی گفته است: آتنا و گلرخ دیگر قادر به تکلم نیستند. آتنا میگفت بدنم یخ کرده، چند بار کف بالا آورده . جان آتنا و گلرخ در خطره. صدایشان باشیم.

همچنین ساعت ۴ صبح امروز گلرخ ایرایی در زندان قرچک ورامین، دچار حمله و تشنج و سپس بیهوشی شده است
مسئول جان زندانیان، سازمان زندان‌ها، قوه‌قضائیه و نهادهای امنیتی هستند.

برخی خبرها نیز حاکی است خانم معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی و خواهرش آتنا دائمی  که امروز سه شنبه ۲۴ بهمن در مقابل زندان در حمایت از آتنا و گلرخ حضور پیدا کرده بودند بازداشت شده اند.