اعتصاب کارگران نی بر شرکت نیشکر هفت تپه به دلیل عدم پرداخت حقوق

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن کارگران نی بر بابت اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه اشان دست از کار کشیدند
طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ، طبق روال کنونی پرداخت حقوق کارگران کشاورزی و نی بر شرکت نیشکر هفت تپه جلوتر از بقیه کارگران انجام میشده است
این کارگران خواهان پرداخت حقوق ماههای آذر و دی هستند
طبق گفته ی کارگران ،مدیریت شرکت به تازگی خواهان تعویض کارت بانکی آنان از بانک ملی به بانک انصار شده است
و شرط پرداخت حقوق های معوقه ی آنان را ، منوط به داشتن کارت بانک انصار ذکر نموده است
یکی از کارگران طی تماس با اتحادیه آزاد کارگران ایران گفت : ما کارگران روز مزد فقط روزی که کار میکنیم ،مزد داریم ؛حقوق برج ۸و ۹ روی هم ۳۳روز کار کردیم
بنابر این ما حقوق برج ۱۰را هم میخواهیم چون در برج ۱۰ هم فقط ۲۵ روز کار کردیم
کارگران بخاطر نزدیک شدن به پایان سال ،نگران عدم پرداخت مطالبات و هزینه های سال نو خانواده هایشان هستند و به همین دلیل بعد از ناهار امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن همگی دست از کار کشیدند
قابل ذکر است نی برها در دو قسمت فعلی و توسعه مشغول بکار میباشند که هر قسمت ۳۰دسته دارد و هر دسته تقریبا ۵۰نفرکارگر دارد
۱۵۰۰ نفر در قسمت فعلی و ۱۵۰۰ در قسمت توسعه مشغول میباشند

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۲۵ بهمن ۹۶

پروژه معماری