تعطیلی ۳۲۳ واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی استان مرکزی

ورشکستگی واحدهای صنعتی ادامه دارد. مصطفی آمره، مدیرعامل شرکت شهرک های استان مرکزی امروز پنجشنبه در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان مرکزی گفت:« از مجموع ۱۷۱۰ واحدی که در شهرک های صنعتی استان مستقر هستند ۱۳۸۷ واحد با درصدهای مختلف ۷۰ تا ۲۰ درصد مشغول به کار هستند و ۳۲۳ واحد هم تعطیل هستند.»

خبر دیگری از تعطیلی یک شرکت در شهریار:

نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در مجلس: یک شرکت با بیش از ۱۳۰۰ کارگر در شهریار قریب به ورشکستگی است و از این کارخانجات و شرکت ها کم نداریم

پروژه معماری