ettehad top bar

تعطیلی ۳۲۳ واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی استان مرکزی

ورشکستگی واحدهای صنعتی ادامه دارد. مصطفی آمره، مدیرعامل شرکت شهرک های استان مرکزی امروز پنجشنبه در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان مرکزی گفت:« از مجموع ۱۷۱۰ واحدی که در شهرک های صنعتی استان مستقر هستند ۱۳۸۷ واحد با درصدهای مختلف ۷۰ تا ۲۰ درصد مشغول به کار هستند و ۳۲۳ واحد هم تعطیل هستند.»

خبر دیگری از تعطیلی یک شرکت در شهریار:

نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در مجلس: یک شرکت با بیش از ۱۳۰۰ کارگر در شهریار قریب به ورشکستگی است و از این کارخانجات و شرکت ها کم نداریم