ettehad top bar

سوء استفاده شهرداری تهران از کودکان کار، وقتی شهرداری از کودکان کار بیگاری میکشد!

برف اخیر که آمد تهران قفل شد و بسیاری انتقادات فراوانی به محمد علی نجفی شهردار تهران کردند اما حالا عکسی منتشر شده که نشان می دهد شهرداری تهران از کودکان کار استفاده می کند.
بارش برف در تهران تنها باعث شد ناکارآمدی شهرداری تهران را در برف روبی نشان دهد و حالا عکسی منتشر شده نشان دهنده استفاده شهرداری تهران از کودکان کار است.
آقای نجفی به عنوان شهردار باید پاسخ دهد چرا لباس خدمات شهرداری بر تن دو کودک است که مخازن شن در سطح تهران را شارژ می کنند؟
این در حالی است که چندی پیش نیز خبری منتشر شد که شهرداری تهران از کودکان برای دپوی زباله ها استفاده کرده و با واکنش برخی منتقدان روبرو شد.
رئیس هیأت مدیره شبکه یاری گفته بود” در حال حاضر کودکان بسیاری در محل دپوی زباله های شهرداری به عنوان نیروی کار ارزان در اختیار پیمانکاران شهرداری هستند، افزود:کودکان پنج ساله تا نوجوانان ۱۵ ساله در خدمت پیمانکاران شهرداری کار می کنند.”
آنچه مشهود است استفاده از کودکان کار توسط شهرداری خلاف قوانین می باشد زیرا به جای جمع آوری این کودکان از سطح شهر و فراهم کردن زمینه های مناسب آموزشی و حمایتی حالا می بینیم که شهرداری از آنها کار می کشد