ادامه اعتراضات کارگران شرکتی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آذربایجان شرقی نسبت به پرداخت نشدن مطالبات وعدم تبدیل وضعیت

جمعی از کارگران شرکتی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آذربایجان شرقی طی نامه‌ای به معاون سیاسی و امنیتی استان خواستار تجمع اعتراضی نسبت به پرداخت نشدن مطالبات وعدم تبدیل وضعیت،شدند.

در تاریخ۲۸بهمن،، تعدادی از نیروهای شرکتی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با نامه‌ای به معاون سیاسی و امنیتی استاندار خواستار تجمع اعتراضی نسبت به عدم پرداخت حق‌وحقوق و عقد قرارداد شده اند.

شهریور ماه سال جاری با توجه به تجمع اعتراضی* توسط نیروهای شرکتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در جلوی استانداری آذربایجان شرقی و در ادامه آن صورتجلسه استانداری در ۶ بند توسط مدیران صورت پذیرفت و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در نامه ای به مجمع نمایندگان استان و رونوشت آن به استاندار و نایب رئیس مجلس شرح نیروهای اداره کل را بیان و به صراحت به صوری و واسطه بودن شرکت های طرف قرارداد اشاره نموده است اما علی‌رغم این تاکیدات همچنان هیچ اقدامی از طرف مسئولین استانی و حتی اداری صورت نپذیرفته، بطوریکه مطالبات از سال ۹۳ پرداخت نشده و از سال جاری نیز دو ماه حقوق، ۵ ماه اضافه کاری و یک ماه بن این نیروها طلب دارند.

از آن جایی که کل دریافتی این نیروها یک میلیون تومان در ماه هست و عدم پرداخت آن موجب مشکلات خانوادگی، روحی و اجتماعی را سبب گردیده است. به همین دلیل نامه‌ای از طرف نیروهای شرکتی تنظیم و از معاونت سیاسی و امنیتی استانداری درخواست مجوز برای تجمع اعتراضی برای بیست اسفند ۹۶ صورت پذیرفته است.

لازم به ذکر است؛ تعداد نیروهایی که مطالبات آنها چندین ماه باقی مانده است ۴۸۸ نفر می‌باشد.

پروژه معماری