ettehad top bar

تجمع دانشجویان دکتری علوم پزشکی تربیت مدرس در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات

دانشجویان دکتری علوم پزشکی تربیت مدرس در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات دست به تجمع زدند.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس دانشجویان دکتری علوم پزشکی این دانشگاه را که به دلیل عدم پرداخت حقوق خود معترض هستند،

یکی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از تجمع و تحصن دانشجویان دکتری علوم پزشکی در این دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: دانشگاه تربیت مدرس منبع درآمدی برای دانشجویان دکتری علوم پزشکی ندارد و در نتیجه ردیف بودجه‌ای برای پرداخت حقوق دانشجویان درنظر گرفته نشده است. متاسفانه پرداخت حقوق به دانشجویان دکتری علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس چند ماهی می‌شود که به تعویق افتاده است.

وی یادآور شد: سال گذشته دانشجویان دکتری علوم پزشکی به وزارت نامه‌ای نوشتند و این نامه نیز به کمیسیون پزشکی مجلس ارجاع شد. کمیسیون پزشکی مجلس بعد از بررسی نامه، ردیف بودجه‌ای را برای پرداخت حقوق دانشجویان دکتری علوم پزشکی درنظر گرفت.

بودجه ۴ میلیاردی کجا رفت؟

این دانشجو افزود: کمیسیون پزشکی مجلس بودجه‌ای بالغ بر ۴ میلیارد تومان فقط برای دانشجویان علوم پزشکی تخصیص داد، اما دانشگاه تربیت مدرس این اعتبار را برای همه دانشجویان دکتری در نظر گرفت. با همه این کش و قوس‌ها مسئولان دانشگاه حقوق دانشجویان را به موقع پرداخت نمی‌کند و الان چند ماهی می‌شود که حقوق ما به تعویق افتاده است.

وی در ادامه تصریح کرد: دانشجویان دکتری علوم پزشکی در همه دانشگاه‌ها تعهد می‌دهند که خارج از دانشگاه اشتغالی نداشته باشند و در مقابل حقوق دریافت کنند. میزان پرداختی دانشگاه‌ها به دانشجویان علوم پزشکی متفاوت است، اما دانشگاه تربیت مدرس ماهیانه ۱ میلیون تومان پرداخت می‌کند که البته چنین رقمی مدت‌هاست که به ما داده نشده است. در حال حاضر تعداد زیادی از دانشجویان معترض در دفتر ریاست دانشگاه تربیت مدرس تحصن کرده‌اند.

مسئولان دانشگاه اساسنامه را بخوانند

این دانشجو به یکی از بندهای اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس در الزام به پرداخت حقوق به دانشجویان دکتری اشاره کرد و گفت: طبق بند ۶ اساسنامه، دانشگاه موظف و ملزم است که به همه دانشجویان دکتری بورسیه پرداخت کند ولی متاسفانه مسئولان به قانون خودشان هم پای‌بند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند. به عبارتی دانشگاه تربیت مدرس از پرداخت حقوق قانونی دانشجویان دکتری امتناع می‌کند.

این دانشجو در این باره اضافه کرد: رئیس دانشگاه مانند گذشته سخنان تکراری خودشان را مبنی بر کمبود بودجه بیان کرد و گفت که تربیت مدرس در وضیت وخیمی قرار دارد! متاسفانه رئیس دانشگاه دانشجویان معترض را گَلّه خطاب کرد! نمایندگان دانشجویان هر زمان که‌ خواستند با رئیس دانشگاه گفت‌وگو کنند وی به بهانه‌های مختلف از دیدار با آنان امتناع کرد.

 

شروط رئیس دانشگاه تربیت مدرس برای مذاکره!

وی در ادامه افزود: آقای احمدی برای گفت‌وگو و دیدار با نمایندگان دانشجویان شروطی را مطرح کرده و گفته است که دانشجویان معترض باید دفتر کارش را ترک کنند و شاید فقط با سه نفر از نمایندگان دیدار داشته باشد. الان هم تعدادی از دوستان ما جلسه‌ای را با رئیس دانشگاه تشکیل دادند.

شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس علت این تجمع را عدم پرداخت معوقات این دانشجویان که ماهانه مبلغی یک میلیون تومان است، عنوان کرد.

بنا بر توضیحات شورای صنفی این دانشگاه،  در جریان پیگیری‌ این معوقات در گذشته، ریاست و معاونت دانشجویی دانشگاه با توجیه دانشجویان در مورد  مشکلات مالی و کسری بودجه دانشگاه، آن‌هارا به بردباری فراخوانده‌اند.

شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس نرخ این حقوق را در دانشگاه‌های دیگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عنوان کرده است که ۴۰۰ هزار تومان بیشتر از مبلغ دریافتی دانشجویان دکتری این دانشگاه است.