ettehad top bar

تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه نسبت به عدم اختصاص حق آبه برای سومین روز متوالی

روزیکشنبه بیست ونهم بهمن ماه برای سومین روز متوالی، کشاورزان شهر ورزنه در شرق اصفهان دراعتراض به عدم اختصاص حق آبه۳۲ دستگاه تراکتور در ورودی شهر به صف کشیده شد.

کشاورزان معترض اعلام کردند تا زمانیکه حق آبه آنان پرداخت نشود به تجمع های اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

بنابه گزارش منتشره بتاریخ۲۹بهمن،۱۰۰ نفر از کشاورزان این منطقه در این تجمع خواستار رسیدگی مسوولان به پرداخت نشدن حق آبه قانونی خود هستند.

بنا بهمین گزارش،همچنین کشاورزان روستاهای فارفان، جُندان و بَزم هم بعد از ظهر امروز۲۹بهمن به اجتماع معترضان می پیوندند.

قابل یادآوری است که،کشاورزان شرق اصفهان که بیشتر گندم، جو و یونجه کشت می کنند از زمان شیخ‌بهایی تا کنون از حق‌آبه زاینده رود بهره مند بودند اما در پی خشکسالی های متوالی علاوه بر اینکه برای کشت بهاره هیچ آبی به این منطقه اختصاص داده نشد اکنون اعلام کردند که برای کشت پاییزه نیز آبی به کشاورزان این منطقه تعلق نمی‌گیرد.