ettehad top bar

پیام از طرف کارگران زحمت کش و زنان مبارز سرزمین شکر ارسالی به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران

با توجه به اتفاقات اخیر و جابه جایی های صورت گرفته در کشت و صنعت نیشکر نیشکر هفت تپه، و قرار گرفتن شخص آقای کاظمی به عنوان قائم مقام این شرکت که از محبوبیت زیادی در بین کارگران برخوردار بود. و کنار گذاشتن مهره های فاسد و نالایق گذشته توسط ایشان، چندی پیش باخبر شدیم که به خاطر دروغ گویی‌های شخص اسد بیگی و رستمی یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و وعده نکردن به قول و قرارهایی که با شخص کاظمی و کارگران داشتند، آقای کاظمی از سمت خود استعفا داده و عطای شرکت را به لقایش بخشید. به دنبال این اتفاقات امروز صبح با خبر شده ایم که در جلسه ای که شخص رستمی در شرکت ترتیب داده اند قرار بر این شده که تمام مدیران نالایق و بی کفایت گذشته همچون، اقبالی، مومن غریب، کریم پور، و تمام دست نشانده های خود را به شرکت برگردانده و باز هم شرکت را به ورطه نابودی بکشانند.
ما کارگران و زنان مبارز سرزمین شکر با خود عهد می‌بندیم که در صورت چنین کاری و برگرداندن شرکت به دست مهره های جاسوس، دزد، کم سواد و بی کفایت گذشته و دادن افسار این شرکت از هم گسیخته به دست این مدیران بار دیگر اعتصابات وسیعی در سطح منطقه صورت داده و اینبار نه رفتن این مدیران که رفتن شخص اسدبیگی و رستمی، خواسته های ما خواهد بود. و نتیجه و عواقب این اعتصابات به عهده شخص اسدبیگی و رستمی خواهد بود.

پس ضمن تذکر وسیع به کارگران عزیز، کوشا و هدفمند سرزمین شکر از آنها میخواهیم به هوش باشید و در صورت هر گونه تغییر مدیریتی دمدمی مزاج این آقایان را، با اعتصاب و مبا رزه سرکوب نمایید.

پیام از طرف کارگران و زنان مبارز سرزمین شکر