ettehad top bar

اعتصاب فرهنگیان بندرماهشهر و خودداری از حضور در کلاس درس

صبح امروز دبیران ۴ مدرسه متوسطه اول بندرماهشهر به دلیل پرداخت نشدن اضافه کاری ۵ ماه از سال جاری و ۳ ماه از سال گذشته دست به اعتصاب زدند، و از حضور در کلاس درس خودداری کردند.

گفتی است این دبیران پس از پیگیری های فراوان از طریق آموزش و پرورش بندرماهشهر و فرمانداری شهرستان و دریافت نکردن نتیجه دست به اعتصاب زدند.

رییس آموزش و پرورش بندرماهشهر با بیان اینکه به دلیل کمبود نیرو برخی دبیران ناچار به حضور در کلاس درس بیش از ساعت تکیلفی هستند گفت: پرداخت اضافه کاری استانی است و با تاخیر چند ماه روبه رو می شود.

مجتبی دیناروند افزود: با پیگیری صورت گرفته هفته آینده ابلاغ دبیران آموزش و پرورش انجام میشود.

برگرفته از کانال کانون صنفی معلمان ایران