ettehad top bar

بخشهایی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق اذرماه، دست از کار کشیدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران : کارگران بخشهای مختلف شرکت نیشکر هفت تپه که حقوق آذرماه آنان پرداخت نشده است امروز بار دیگر دست به اعتصاب زدند.

کارفرمای نیشکر هفت تپه در تداوم سیاستهای تاکنونی خود، همچنان بصورت پراکنده حقوقهای معوقه کارگران را پرداخت میکند و از هفته گذشته که اقدام به پرداخت حقوق آذر ماه کرده است هنوز دستمزد بخشهای زیادی از کارگران قسمتهای مختلف شرکت را پرداخت نکرده است.

بنا به گزارش های ارسالی کارگران نیشکر هفت تپه به اتحادیه ازاد کارگران ایران، پس از اعتصاب شش روزه در این مجتمع بزرگ کشت و صنعت در آذرماه سالجاری که منجر به اخراج مدیران ضد کارگری شد و طبق تعهدات کارفرما در حضور مسئولین فرمانداری و اداره کار شوش مقرر گردید حقوق های معوقه پرداخت و به روز رسانی شده، قرارداد ها اصلاح و طبقه بندی مشاغل انجام و خواستهای کارگران بازنشسته بر آورده شود، اما در چند روز اخیر جابجایی نگران کننده مدیران و پرداخت کش دار و قطره چکانی حقوق آذرماه به عده ای از کارگران و شایعه برگشت مدیران سابق، باعث اعتراض و خشم و نگرانی شدید کارگران شده است و همه این عوامل باعث شد امروز پنج شنبه ۳/۱۲/۹۶ کارگران بخش های مختلف شرکت که حقوق آذرماه را نگرفته اند بار دیگر دست به اعتصاب بزنند

بنا بر این گزارش، در پی این اعتصاب، کارگران اعتصابی که از بخش های مختلف شرکت بودند در مقابل درب مدیریت تجمع‌ کردند و ضمن بستن درب مدیریت، خواهان پرداخت حقوق آذرماه و پاسخگویی به مطالبات خود شدند با این حال هیچیک از مسئولین شرکت پاسخگوی کارگران معترض نشدند و آنان نیز اعتصاب خود را تا پایان وقت امروز ادامه دادند.

بنا به اظهارات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، در نتیجه عدم پاسخگویی کارفرما به خواستهای کارگران و شایعه برگشت مدیران سابق، زمزمه اعتصابات و اعتراضات گسترده در میان کارگران بالا گرفته است و چه بسا که در صورت تداوم وضعیت کنونی، هفته آینده کارگران این مجتمع کشت و صنعت همچون آذر ماه سالجاری دست به اعتصاب بی وقفه تا رسیدن به خواستهای خود بزنند.

این در حالی است که در پی اعتراض دو روز گذشته کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه و عدم تحقق وعده هایی که اسدی جانشین قائم مقام مدیرعامل داده بود، آنان اعلام کرده اند یکشنبه هفته آینده ششم اسفند ماه بار دیگر در محل شرکت دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – سوم اسفند ماه ۱۳۹۶