تجمع اعتراضی رانندگان و مالکان خطوط اتوبوس‌رانی بخش خصوصی مشهد نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالبات درمیدان شهدا

صبح یکشنبه بیست ونهم بهمن ماه،جمعی از رانندگان و مالکان خطوط اتوبوس‌رانی بخش خصوصی مشهد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان دست به تجمع در میدان شهدای این شهر زدند.

برپایه گزارشاتی که اول اسفندماه رسانه ای شد،تجمع کنندگان بنرهایی در دست داشتند که حکایت از بدهکاری ۶ماهه یکی از شرکت‌های بخش خصوصی اتوبوس‌رانی مشهد به رانندگان و مالکان اتوبوس در این شرکت داشت.

آنچه این رانندگان به‌عنوان مطالبه اصلی خود بیان می‌کردند، پرداخت یارانه اتوبوس‌رانان بخش خصوصی است که به گفته این رانندگان از ابتدای سال پرداخت‌نشده است.
بنا بهمین گزارش،معترضان قربانی اختلافات مالی شهرداری مشهد(سازمان اتوبوس‌رانی) وشرکت خصوصی فوق می باشند.ظاهرا این شرکت از شهرداری مشهد حدود پنج میلیارد تومان طلب دارد .

پروژه معماری