توضیحات جمعی از کارگران عضو پروژه مسکن سپیدار ۲و۳(شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه)

بدهی مالیاتی تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد به اعضا ارتباطی ندارد/از کارگران درخواست پول اضافه شده است
جمعی از کارگران عضو پروژه سپیدار ۲و۳ می‌گویند: اینکه در نتیجه شکایت مابین تعاونی مسکن و پیمانکار، به موجب رای دادگاه پیمانکار محکوم شده است به هیچ وجه دلیلی بر بی‌حقی کارگران نسبت به تعاونی مسکن نمی‌باشد.
جمعی از کارگران عضو پروژه سپیدار ۲و۳ تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران پیرامون انتشار گزارشی درباره مشکلات مالیاتی تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد و اهمال پیمانکار در تکمیل و تحویل بلوک‌ها، توضیحات زیر را در ۸ بند به خبر گزاری ایلنا ارسال کردند
احتراما در پاسخ به ادعاهای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی در مورد بدعهدی تعاونی نسبت به تحویل واحد مسکونی کارگران عضو پروژه سپیدار ۲و۳ تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و مشکلات پیش روی ادامه ساخت پروژه، موارد ذیل باستحضار می‌رسد و توقع و درخواست کارگران است که عینا از طریق خبرگزاری ایلنا منتشر گردد.

۱- رابطه کارگران با تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی از نوع مرسوم آن که کارگران به عنوان عضو تعاونی باشند و در تعیین هیات مدیره و تصمیمات تعاونی نقش داشته باشند، نیست و اعضای تعاونی مسکن، سی تن از مدیران و منتخبین شرکت واحد هستند و افراد مذکور در تعیین هیات مدیره صاحب رای هستند. در این مدل از تعاونی کارگران به عنوان سهامدار هستند و به واسطه قراردادی که با تعاونی دارند به ازاء پرداخت مبلغ قرارداد واحد مسکونی‌ای را در واقع از تعاونی خریداری می‌کنند و به هیچ وجه در سود و زیان تعاونی شریک نخواهند بود.

پروژه معماری