ettehad top bar

تجمع دانشجویان دانشگاه هنر در اعتراض به “شهریه دوره شبانه”، “ساختار هیات علمی” و “مشکلات رفاهی”

ظهرروزشنبه پنجم اسفندماه، دیروز دانشجویان دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران در اعتراض به سیاست های دانشگاه، مشکلات آموزشی، مشکلات رفاهی، شهریه های سر سام آور دانشجویان شبانه و… تجمع کردند.

دانشجویان دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران در تجمع اعتراضی خود خواستار افزایش و به‌روزرسانی امکانات و تجهیزات، تغییر و به‌روزرسانی طرح درس کارشناسی و کارشناسی ارشد با نظرخواهی از نمایندگان دانشجویان و کاهش هزینه‌ سرسام‌آور شهریه‌ی دانشجویان شبانه شدند.
این دانشجویان درخواست دارند که امکان انتخاب چند استاد برای هر درس برای آن ها وجود داشته باشد. همچنین بازنگری جدی در ترکیب و ساختار بسته‌ هیئت علمی، افزایش عینی تأثیر و مشارکت دانشجویان در انتخاب و به کارگیری اساتید هر درس، توجه به نظرسنجی از دانشجویان و اعلام عمومی نتایج نظرسنجی‌ها از دیگر درخواست های دانشجویان به شمار می‌رود.
افزایش و به‌روزرسانی امکانات و تجهیزات، تغییر و به‌روزرسانی طرح درس کارشناسی و کارشناسی ارشد با نظرخواهی از نمایندگان دانشجویان و کاهش هزینه‌ی سرسام‌آور شهریه‌ی دانشجویان شبانه از دیگر مواردی است که دانشجویان بر آن تاکید دارند.
همچنین در روزهای گذشته به مدت سه روز تجمعات و اعتراضات دانشجویان دیگر این دانشگاه در مجموعه اداری و دفتر ریاست برگزار شد. دلایل اصلی تجمع به گفته دانشجویان معترض، پولی سازی آموزش و مشکلات عمرانی دانشگاه و دانشکده ها، کمبود امکانات و تجهیزات کارگاهها، پلاتوها، سازهای قدیمی و فرسوده،موارد آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، سنوات و شهریه های شبانه، مالی و رفاهی و انتصابات اخیر ریاست دانشگاه است.