ettehad top bar

١۶٠٠٠ مورد کودک‌آزاری.۱۴‌هزار مورد همسرآزاری در شش ماه

رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی  حکومت  می‌گوید که در ۶ ماه گذشته ۱۴‌هزار و ۵۹۹ مورد همسرآزاری به اورژانس اجتماعی گزارش شده است.  گفت: «اگر نیاز باشد به همراه نیروی انتظامی و با حکم قضائی به موارد ارجاع‌شده مراجعه می‌کنیم.»
به گفته او: «١۶٠٠٠ مورد کودک‌آزاری در ۶ ماهه اول‌ سال جاری به اورژانس اجتماعی ارجاع داده شده است. انواع کودک‌آزاری جنسی، جسمی، عاطفی و غفلت در این موارد دیده می‌شد. همچنین ١۴۵٩٩ مورد همسر‌آزاری طی ۶ ماه گزارش شده است.»

او ادامه داد: «رئیس اورژانس اجتماعی کشور تأکید کرد که هر قدر سن کودک پایین‌تر باشد، وضع حادتر است. براساس گزارش‌های موجود ٣٨‌درصد کودکانی که مورد آزار قرار گرفتند، در سن دبستان و زیر دبستان و ١٢‌درصد راهنمایی بودند. همچنین ٢٩‌درصد آزارها جسمی و ٣‌درصد جنسی بوده است که خانواده‌ها از ترس امنیت و آبرو خیلى از موارد را گزارش نمی‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ١٢‌درصد از کودک‌آزاری‌ها چند روز پس از اتفاق و ۴,۵‌درصد از کودک‌آزاری‌ها نیز یک هفته بعد از اتفاق گزارش شده است.»

رئیس اورژانس اجتماعی کشور ادامه داد: «در بسیاری از موارد کودک‌آزاری را همسایه‌ها متوجه مى‌شوند، ولی گزارش نمی‌دهند و حتی یک‌بار هم جرأت نمی‌کنند با ١٢٣ تماس بگیرند، در حالی ‌که این موضوع به مسئولیت‌پذیری اجتماعی مربوط می‌شود. در بعضی موارد دیده شده که کودک ماه‌ها مورد آزار قرار گرفته و همسایه‌ها با وجود اطلاع از این موضوع حاضر به ارایه گزارش به اورژانس نبودند.»
او گفت: «متاسفانه کودک‌آزاری به چارچوب خانه و خانواده منتهی نمی‌شود، مسائل و مشکلات فرهنگی بسیاری در این میان موجود است. مردم باید مسئولیت‌پذیری اجتماعی داشته باشند.»

منبع: ایلنا