ettehad top bar

۶ روز مهلت کارکنان و کارگران شهرداری مهاباد به مقامات برای پرداختن حقوق معوقه شان

حدود ۷۰۰ تن از کارکنان و کارگران شهرداری مهاباد، ۷ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند.

کار به جایی رسیده خانواده هایی که نان آورانشان منتظر حقوق شهرداری هستند، با بدهی مایحتاج روزانه و ضروری خود را تأمین می کنند.
اخیرا هلمت کریمی کارمند شهرداری بدلیل بدهی و فشار زندگی در دفتر اجرائیات شهرداری مهاباد خود را حلق آویز و خودکشی کرد. دست کم سه نفر دیگر از کارگران و کارمندان شهرداری این شهرستان بدلیل فشارهای ناشی از دریافت نکردن حقوق، دچار سکته شده و جان خود را از دست داده اند. کریم احمد پور یکی از کارمندان شهرداری مهاباد بود که بدلیل پرداخت نشدن پول بیمه و ناتوانی مالی در تأمین دارو، جان خود را از دست داد.
چند تن از کارکنان شهرداری که قصد خودسوزی و خودکشی داشته اند، توسط همکاران دلسوزشان بطور موقت توجیه و منصرف شده اند.
این در حالیست که کامران علیزاده آذر شهردار مهاباد و آقایان حامد حیدری رئیس شورای شهر، سید عباس حسینی، ابراهیم کریمی، کاوه خضری، سامان رهنما و یونس قویطاسی اعضای شورای شهر تصمیم صرف مخارج تعمیر وبازسازی ادارۀ اطلاعات مهاباد و پرداخت حقوق ۵۱ کارگر و پرسنل ساختمان سازی آنرا از بودجۀ شهرداری امضاء کرده اند.
بر اساس گفته منابع خبری در ادارۀ اطلاعات مهاباد، از شهردار و اعضای شورای شهر تعهد گرفته اند که صرف این هزینه هنگفت را برملا نکنند. جدا از این، مخارج تمامی دوربین های نصب شده در چهار راهها و خیابانهای اصلی مهاباد که دهها میلیارد تومان است با هزینۀ شهرداری و برای ادارۀ اطلاعات انجام پذیرفته است. ادارۀ اطلاعات مهاباد به تمامی دوربین های کنترل شهری و ظاهرا برای راهنمایی و رانندگی کنترل و دسترسی دارد.
اکنون کارگران و کارکنان شهرداری مهاباد ،قرار است تا ۶ روز دیگر منتظر بمانند که حقوق معوقۀ آنها پرداخت شود. در غیر اینصورت تجمع اعتراضی مقابل شهرداری مهاباد در روز شنبه ۱۲ اسفند برگزار می شود. بدون شک مردم مهاباد در این تجمع اعتراضی شرکت خواهند کرد.
اعضای شورای شهر مهاباد که با وعدۀ گرفتن حقوق معوقۀ کارکنان و کارگران شهرداری انتخاب شده اند، فرصت دارند تعهد خود به مردم را نشان دهند. در غیر اینصورت کارکنان شهرداری و مردم مهاباد حساب خود را از اعضای شورای شهر جدا می کنند.
همچنین شهردار محترم کامران علیزاده آذر و شورای شهر باید به مردم توضیح بدهند که چرا سهمیۀ یکصد استخدامی جدید شهرداری مهاباد توسط مقامات استانی لغو و به دیگر شهرستانها داده شده است؟!