ادامه اعتراضات کارگران کارخانه فولاد ارومیه نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه مقابل استانداری آذربایجان غربی برای چندمین بار

صبح روز دوشنبه هفتم اسفندماه ، کارگران کارخانه فولاد ارومیه درادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه برای چندمین بار*دست به تجمع مقابل استانداری آذربایجان غربی زدند.

کارگر کارخانه فولاد ارومیه: چگونه استاندار می‌تواند امید ما باشد درحالی که برای چندین مرتبه کارگران در جلوی استانداری تجمع کرده‌اند ولی حداقل یک بار هم در بین آنها حضور نیافته تا از نزدیک با مردم گفت‌وگو کرده و به درد و دل آنها گوش کند.

بتاریخ۷اسفند،دیروز صبح در مقابل استانداری آذربایجان‌غربی در ادامه سلسله اعتراضات کارگران گروه فولاد ارومیه برای هشتمین بار تعدادی از کارگران جمع شده بوده و به تعویق حقوق یک ساله خود اعتراض کردند و در این میان برای آگاهی از دلایل اعتراض آنها به دنبال فردی برای مصاحبه می‌گشتیم که در ابتدا به دلیل اینکه چند باری با خبرنگاران رسانه‌های دیگر مصاحبه کرده و به نتیجه نرسیده بودند کسی حاضر به دادن جواب سوالات ما نبود اما در نهایت شنونده درد و دل‌های‌شان شدیم.
بعد از گذشت مدتی با مشاهده کردن اینکه ما واقعا سعی در انعکاس مشکلات و درد و دل‌های آنها را داریم به ما اعتماد کرده و هر کدام فردی با اشراف‌تر به مسئله را معرفی می‌کردند که سرانجام فرد ۴۰ ساله‌ای با حالتی غمگین و مستاصل اظهار می‌کند: گروه فولاد ارومیه به مدت یک سال است که حقوق کارگران و ۹ ماه هم بیمه آنها را پرداخت نکرده است.
وی با اشاره به اینکه در مجموع ۲ میلیارد تومان حقوق معوق گروه فولاد ارومیه به کارگران می‌شود، ادامه می‌دهد: این کارخانه در یک سال گذشته هر چند ماه یک بار چندرغازی را به حساب کارگران ریخته است که با توجه به هزینه‌های زندگی روزمره نمی‌تواند راه‌گشای مشکلات کارگران شود و اکنون که در آستانه عید قرار داریم شرمنده خانواده شده و سرمان را در برابر فرزندان نمی‌توانیم بلند کنیم که خواهان خرید لباس عید و …هستند.
در هیاهوی جمعیت و در حال مصاحبه که چندین نفر دورمان جمع شده‌اند و هرکسی گوشه‌ای از دردهای خود را بیان می‌کند، فردی بلندقد که تقریبا ۴۵ ساله به نظر می‌رسد بدهی‌های کارخانه به کارگران را همراه به بیمه ۴ میلیارد تومان بیان می‌کند و اینکه اکنون کارخانه به مدت چندین ماه بوده که بسته است.

فرد دیگری نیز در جواب سوال خبرنگار که می‌پرسد آیا کارخانه ورشکست شده است، عنوان می‌کند: ورشکستگی کارخانه یک تاکتیک و یک عمل سوری از سوی مسئولان آنها است تا بدین وسیله از دادن پول، مسئولان شانه خالی کنند و از مزایای ورشکستگی بهره‌مند شوند.

در گوشه‌ای دیگر از تجمع مرد میانسال و تقریبا ۶۰ ساله‌ای با حالت کمی عصبی سخن جدیدی غیر از معوقات بر زبان می‌آورد که توجهم را جلب می‌کند و آن حرف این است که کارخانه فولاد ارومیه روستای ما را خراب کرده و به نابودی کشانده که آلودگی‌های زیست محیطی کمترین آنها است.
در میان تعداد بسیاری از آقایان که در زیر باران و هوای سرد برای بیان مطالبات خود به محمدمهدی شهریاری جلوی ساختمان استانداری در خیابان امینی تجمع کرده‌اند دو خانم نیز حضور دارند که آنها نیز با تکرار حرف‌های همکاران خود اضافه می‌کنند: ما استانداری را به عنوان آخرین مرجع برای بیان و حل مشکلات خود یافته و به اینجا آمده ایمو امیدواریم که ایشان شخصا به این مسئله ورود کرده و مشکل کارگران که از اقشار کم‌درآمد هستند را حل کنند.

آقایی که به ظاهر آرام ایستاده و مصاحبه ما با خانم‌ها را تماشا می‌کند درست در لحظه‌ای که آنها می‌گویند امید ما استاندار است، به یک دفعه با لحنی تند می‌گوید: چگونه استاندار می‌تواند امید ما باشد درحالی که برای چندین مرتبه کارگران در جلوی استانداری تجمع کرده‌اند ولی حداقل یک بار هم در بین آنها حضور نیافته تا از نزدیک با مردم گفت‌وگو کرده و به درد و دل آنها گوش کند.

پروژه معماری