ettehad top bar

وضعیت دردناک کارگران شهرداری بنجار بدنبال عدم پرداخت ماه ها حقوقشان

کارگران شهرداری بنجار ماه هاست که حقوق خود را دریافت نکرده اند و این موضوع مشکلات بسیاری را برایشان به وجود آورده است.

یکی از کارگران شهرداری بنجار گفت: در آستانه سال نو همه در بازار در حال خرید لباس نو و وسایل منزل هستند تا از این طریق سالی شاد را آغاز کنند.
مرتضی افزود: کارگران شهرداری بنجار به دلیل عدم پرداخت حقوق از پنج ماه قبل تاکنون حتی جرات نزدیک بازار رفتن را هم ندارند چرا که توان خرید حتی ماهی قرمز را هم ندارند.
وی ادامه داد: واقعا سخت است که نتوان مزد زحمات خود را دریافت کرد و شرمنده فرزندان خود بود چرا که نمی توانیم در آستانه سال نو چیزی برای شادی فرزندان خود فراهم کنیم.

این کارگرشهرداری اضافه کرد: فرزندانم همه محصل هستند و هزینه های تحصیل واقعا کمرشکن اما در طول پنج ماه گذشته هیچ کدام از نیازهای تحصیلی آنان را نتوانستم تامین کنم.
یکی دیگر از کارگران شهرداری بنجار گفت: ۴۵ نفر از کارگران شهرداری بنجار ماه هاست که حقوق خود را دریافت نکرده اند و این موضوع مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.

محمد ادامه داد: قبوض آب و برق از پنج ماه قبل هنوز پرداخت نشده و از اینکه به زودی برق و آب را قطع کنند بسیار نگران هستم.
وی تصریح کرد: در ماه های گذشته تنها درآمد کارگران شهرداری بنجار فقط مبلغ ناچیز یارانه بوده که این مبلغ حتی کفاف یک وام را هم نمی‌دهد.
محمد ابراز کرد: امروز یکی از کارگران در حال گریه عنوان می‌کرد که پنج ماه بدون حقوق به خانه رفتن بسیار سخت است در حالی که هر کدام از اعضای خانواده نیازهای خاص خود را دارند.

وی با عنوان اینکه دیگر خجالت می‌کشیم و شرمنده زن و فرزندان هستیم، اظهار کرد: حتی نان را قرض می کنیم در حالی که شورا و شهردار بدون توجه به عدم پرداخت حقوق و مزایا به دنبال پروژه های عمرانی هستند.