عثمان اسماعیلی کارگر نقاش راهی زندان شد

محمود صالحى
امروز چهار شنبه مورخ ۹/۱۲/۹۶ عثمان اسماعیلی برای سپری کردن ۲ ماه زندان تعزیری راهی زندان مرکزی سقز شد.
قابل ذکر است که عثمان اسماعیلی در تاریخ ۸/۲/۹۴ به اتهام شرکت در روز جهانی کارگر از سوی ماموران وزارت اطلاعات شهرستان سقز بازداشت و بعد از ۲ ساعت نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات سقز به بازداشتگاه سنندج منتقل شد. بعد از ۱۰ روز نگهداری و بازجوی در بازداشتگاه سنندج به زندان مرکزی سقز منتقل شد.
بعد از ۱۲ روز بازداشت در سلول انفرادی با قرار وثیقه ۷۲ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. عثمان اسماعیلی در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ درشعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز به اتهام ۱ – تبلیغ به نفع گروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ۲ – عضویت در کومه له کمونیست محاکمه و طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۷۴۱۰۰۰۸۴۴ به تاریخ ۲۰/۸/۹۴ با شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۸۷۴۱۹۰۰۱۴۷ به یک سال زندان تعزیری محکوم شد. رای صادره در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۴ به خانواده او ابلاغ شده . در فرجه قانونی به رای صادر اعتراض نمود و در اسفند ماه ۱۳۹۵ در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفت و یک سال زندان تعزیری او به ۲ ماه زندان تعزیری کاهش یافت.

برگرفته از صفحه محمود صالحى

پروژه معماری