ettehad top bar

هشتمین روز اعتصاب و تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز در مقابل استانداری با شعار ” موسوی حیا کن، گروه ملی را رها کن

کارگران اعتصابی گروه ملی فولاد اهواز در هشتمین روز اعتراض خود ،متحدانه در مقابل استانداری اهواز تجمع کردند و با شعارهای اعتراضی خواهان پرداخت تمام مطالبات خود شدند

بنا به گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۹/۱۲/۹۶ کارگران گروه ملی اهواز با تجمع در مقابل استانداری، با شعارهای موسوی حیا کن، گروه ملی را رها کن – استاندار بی عرضه نمیخوایم نمیخوایم- مرگ بر کارگر درود بر ستمگر و….به بی توجهی کارفرما و مسئولین کشور به عدم پرداخت حقوق های معوقه خود اعتراض و نارضایتی شدید خود را از وعده ی پرداخت فقط یک ماه حقوق اذرماه نشان دادند، ضمن اینکه امروز بازنشستگان انجمن صنفی فولاد نیز برای پیگیری مطالبات خود در مقابل استانداری اهواز به تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی پیوستند

خبرها حاکی از این است که در ادامه تجمع اعتراضی امروز، سرهنگ صفری فرمانده انتظامی اهواز ضمن حضور در بین پرسنل معترض گروه ملی فولاد اهواز عنوان کرد ما تبعات ادامه این ماجرا و بی توجهی مسئولین را به همه مراجع ذیربط گزارش کرده ایم و در تلاشیم تا به هرشکل ممکن و البته با جلب رضایت کارگران به ماجرا خاتمه دهیم سرهنگ صفری در ادامه عنوان کرد متاسفانه برخلاف ادعای مالک و خبرهای درج شده؛درجلسه دیروز در وزارت صنعت ومعدن ،موسوی مالک شرکت حضور نداشته است.

در هشتمین روز اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه، کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز، علیرغم همه ترفندها و بی توجهی و کم محلی هایی که کارفرما و مسئولین کشوری برای فرسوده کردن انها انجام می دهند با اتحاد و همدلی نشان دادند که حق گرفتنی است و تاکید کردند تا حقوق خود را نگیرند از پای نمی نشیند.

فیلم تجمع امروز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بر روی کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران به آدرس  https://telegram.me/ettehad قرار دارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۹ اسفند ۹۶