۱۰ هزار کودک کار در تهران. وضعیت کودکان خیابانی اسفناک تر از کودکان کار

همایون هاشمی نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود ۱۰ هزار کودک کار در پایتخت، وضعیت کودکان خیابانی را اسفناک‌تر از کودکان کار دانست.

کودکان کار افرادی هستند که تحت استثمار و بهره کشی برخی افراد سودجو قرار گرفته، درآمد برخی خانواده ها وابسته به آنها است و تا حدودی وضعیت بهتری نسبت به کودکان خیابانی دارند؛ برخی از این کودکان دارای سرپرست بوده و برخی از آنها نیز بی سرپرست بوده و از سویی اقامت شبانگاهی نیز دارند.

آمارهای متفاوتی از تعداد کودکان کار اعلام می شود و آمار دقیقی از آنها وجود ندارد؛ برخی آمارها مبنی بر وجود ۷ هزار و برخی دیگر نیز مبنی بر وجود ۱۵ هزار کودک کار در پایتخت است؛ البته زمانی که در سازمان بهزیستی مشغول بودم ۱۰ هزار کودک کار در پایتخت وجود داشت.

وی با بیان اینکه۱۱ دستگاه در ساماندهی کودکان خیابانی مسئولیت دارند، تصریح کرد: متاسفانه برخی از این دستگاه ها به وظیفه خود به درستی عمل نمی کنند و هنوز شاهد کودکان کار در سطح خیابان ها هستیم.

وی با تاکید بر لزوم جمع آوری و ساماندهی کودکان کار و خیابانی، گفت: واحد اجتماعی شهرداری، سازمان بهزیستی در امر جمع آوری کودکان کار دخیل هستند البته بازتوانی و بازگشت این کودک به زندگی عادی کاری بسیار مشکل است.

منبع: سایت مجلس

پروژه معماری