تجمع اعتراضی كارگران شهرداری زنجان نسبت به واگذاری به بخش خصوصی

روز پنج شنبه دهم اسفندماه،كارگران بخش خدمات شهری شهرداری زنجان در اعتراض به واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی تجمع کردند.

درهمین رابطه،احمدی، معاون خدمات شهری شهرداری زنجان گفت: در حال حاضر شهرداری زنجان نیز در نظر دارد به منظور اجرای قوانین، فضای سبز را به بخش خصوصی واگذار کند.

احمدی افزود:شهرداری به علت مغایرت با قانون قادر به بستن قراردادمستقیم با کارگران نیست .

وی همچنین به تاخیر در پرداخت حقوق کارگران هم اشاره کرد وگفت: حقوق کارگران با دستور شهردار پرداخت شده است و اگر در بعضی از مناطق یکی الی دو ماه حقوق معوق وجود داشته باشد در چند روز آینده پرداخت خواهد شد.

پروژه معماری