دستگيرى محمدحبيبى عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران

به گزارش کانال کانون صنفی معلمان ایران، ساعاتى پيش ماموران امنيتى با مراجعه به محل كار محمد حبيبى ( عضو هيات مديره كانون تهران ) با ايراد ضرب و شتم و خشونت بسيار ايشان را دستگير كرده اند.

گزارش اوليه حاكى از آن است بعد از دستگيرى در محل كار اين عضو هيات مديره را دست بسته به منزل برده و دوباره وى را مورد ضرب و شتم قرار داده اند و از آنجا به مكانى نامشخص برده اند.

هنوز از محل بازداشت حبيبى اطلاعى در دست نيست.

کانال کانون صنفی معلمان اعلام کرده است خبرهاى تكميلى محمد حبیبی را متعاقبا اعلام خواهد کرد.

پروژه معماری